FriluftsRådet

Grønne Spirer

Udeleg i børnehaven øger koncentration på skolebænken

15. marts 2018

I en tid hvor flere og flere skolebørn oplever stresssymptomer, koncentrationsbesvær og uro, præsenterer et nyt norsk studie en interessant sammenhæng mellem børns udeliv og trivsel: Meget udeleg i dagtilbuddet styrker børnenes koncentration når de starter i skole.

Børn Afslapning I Naturen Mille Clara Feldborg

Børn der har været meget udenfor og lege imens de gik i børnehave, lettere kunne bevare koncentrationen, og var mindre uopmærksomme og hyperaktive på skolebænken, end de børn, der har færre udetimer i deres børnehavetid.

Det er konklusionen i et nyt norsk studie, hvor et hold forskere har fulgt 562 børn henover en firårig periode – fra dagtilbuddet, til og med de første år af folkeskolen. Børnenes uopmærksomhed, hyperaktivitet og koncentration er løbende blevet målt ved hjælp af kognitive test og spørgeskemabesvarelser til børnenes skolelærere.

En af undersøgelsens mest interessante konklusioner er, at udebørnene klarede sig bedre i de tests som forskerne stillede dem, og blev også af deres skolelærere vurderet som mere opmærksomme og koncentrerede skoleelever, end de børn, der havde været mindre udenfor i deres børnehavetid.

En investering i børnenes fremtid
En af forskerne bag projektet, Vidar Ulset, udtaler til den norske avis Dagsavisen, at de undersøgte børnegruppers koncentration og opmærksomhed lå forholdsvis ens i 3- årsalderen. Forskellen på de to børnegrupper viste sig først senere: ”Forskjellen på de to barnegruppene økte år for år. Barn med mye utetid testet bedre både på arbeidshukommelse og oppmerksomhet. De var dessuten flinkere til å sitte stille, høre på læreren og rette oppmerksomheten dit de skulle” siger han til Dagsavisen. Ifølge studiet kan mange udetimer i børnehavealderen altså betragtes som en investering, der giver gevinst senere - når børnehavebørnene bliver til skoleelever.

”Det viser, hvor vigtigt det er for børnenes alsidige udvikling at være ude i naturen, at de får frisk luft og kan bevæge sig i det fri. Vi skal arbejde på at forbedre rammerne for børnenes udeliv, så flere kommer mere ud, både med daginstitutioner og med familierne i fritiden. Der skal være natur tæt på, hvor de bor!” siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Børn har brug for at slappe af
Koncentrationsbesvær, stresssymptomer og uro hos børn, er desværre noget der rapporteres mere og mere af i dag. Ifølge Sundhedsstyrelsen modtog mere end 7000 børn og unge behandling for stressrelaterede tilstande i år 2015 - et tal der er mere end nidoblet siden 1995. Ifølge en rundspørge som Friluftsrådet har foretaget i 2017, mener mere end 60% af pædagogerne, at børn i dag har en mere stressende, omskiftelig og urolig hverdag end for 10-15 år siden.

Også blandt eksperter på børneområdet udtales en bekymring for at mange børn i dag ikke får den tid til at slappe af og fordybe sig som de har brug for (5). Kravene til børnene stiger, samtidig med at ressourcerne i institutionerne skal strækkes endnu længere. Kombinationen af krav om skoleparathed og dårligere normeringer, betyder altså at børn i dag skal kunne mere, med mindre støtte fra de voksne omkring dem.

Mental genopladning i naturen
Forskerne i det norske projekt fremhæver den såkaldte Attention Restoration Theory som et bud på, hvorfor naturen i sig selv kan noget væsentligt for børn og voksne. Teorien er formuleret i 1980’erne af amerikanske Stephen - og Rachel Kaplan, der har baggrund i kognitiv psykologi og miljøpsykologi. Kort sagt går Kaplan og Kaplans argument på at naturens stimuli og indtryk påvirker hjernen anderledes end andre typer af omgivelser. Udenfor oplever vi typisk bølgernes sagte brusen, træernes svajen i vinden, et egern der pusler i bladene, og en fugl der flyver henover trækronerne. Bevægelserne og lydene i naturen er langsommere, blidere og mere forudsigelige, og kræver ikke samme type opmærksomhed, som vi eksempelvis må udvise i trafikken. Hjernen får derfor i højere grad mulighed for at restituere når vi er i naturen. Ifølge teorien er den mentale genopladning utrolig vigtig for mennesker, da den er central for at undgå stress og lignende symptomer på mentalt overarbejde.

Færre forstyrrelser udenfor
Forskerne bag den norske undersøgelse pointerer desuden, at børn der leger udenfor oplever færre forstyrrelser, simpelt nok, fordi støjniveauet er lavere i naturen end det er på stuen i institutionen. Færre forstyrrelser i børnegruppen betyder at børnene sjældnere bliver afbrudt, og børnene kan dermed træne sig i at fastholde koncentrationen i de lege og aktiviteter de indgår i, i længere tid. Denne evne til at fastholde opmærksomheden og fordybe sig, kan børnene sidenhen medbringe til skoletiden, hvor den især bliver betydningsfuld i forbindelse med skolearbejdet.

Fordomme om de vilde udebørn
Konklusionerne fra det norske projekt står i modsætning til en fordom som mange danske skovbørnehaver, udflytterbørnehaver og andre naturdagtilbud igennem tiden har skulle stå på mål for. Nemlig forestillingen om, at børn der er meget udenfor i vuggestue - og børnehavetiden får sværere ved sidde stille og koncentrere når de bliver skolebørn. Ifølge Vidar Ulset forholder det sig stik modsat i deres undersøgelse:

”Vi finner tvert imot at det kan gjøre dem mer forberedt til skolestart. På mange måter kan utelek fungere som en slags vaksine mot konsentrasjonsvansker, uoppmerksomhet og hyperaktivitet senere i livet”. 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af Psykologisk Institut på universitet i Oslo, i samarbejde med forskere fra universiteter i Quebec og Montreal i Canada. Børnene blev fulgt henover en periode på 4 år, og datamaterialet består af spørgeskemabesvarelser fra børnenes lærere og forældre, samt kognitive tests af børnene. Der er taget højde for potentielle variabler, bl.a. socio-materiel status og naturbrug i børnenes familier. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website