FriluftsRådet

Grønne Spirer

Leg i naturen skal styrke børns motorik

5. maj 2017

19 dagplejer og 2 daginstitutioner hejser i uge 19 Friluftsrådets Spring Ud i Naturen-flag, som bevis på, at de har særligt fokus på leg og bevægelse i naturen. Friluftsrådets grønne certificeringsordning skal sætte fokus på naturen, som middel til at forbedre børnenes motorik og sundhed.

Dsc03660 

Leg og bevægelse i naturen udvikler børns motorik, sundhed og sociale kompetencer. Friluftsrådet vil derfor med en grøn certificeringsordning anerkende de dagplejer og daginstitutioner, som arbejder med bevægelse i naturen i hverdagen.

I uge 19 ryger det nye Spring Ud i Naturen-flag til tops i 10 forskellige kommuner. 19 dagplejer og 2 daginstitutioner markerer modtagelsen af Spring Ud i Naturen-certifikatet med 12 flaghejsningsarrangementer rundt omkring i landet, hvor der vil være forskellige hyggelige aktiviteter og taler.

Naturen er den bedste legeplads
En undersøgelse fra 2012 baseret på Sundhedsplejerskernes journaldata viser, at hvert tredje barn har motoriske problemer, når det starter i skole. En underudviklet motorik kan give barnet problemer med indlæringen og social kompetencer. 

Friluftsrådet håber, at den nye certificeringsordning kan være med til at vende den negative udvikling. Børn der leger og opholder sig jævnligt i uderummet har nemlig bedre motorik, stærkere led, større smidighed og en bedre balance.

"Leg og bevægelse i naturen er et fantastisk redskab til at udvikle børnenes motorik. Naturen er kan udfordre børnene på en anden måde end det jævne underlag på legepladsen, og så er det også med til at øge børnenes naturforståelse og sociale kompetencer. Vi er rigtig glade for at dagplejerne og daginstitutionerne over hele landet har taget godt imod vores nye Spring Ud i Naturen-certifikat, og vi håber, at det giver dem mod på endnu flere aktiviteter i naturen med børnene," siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

For at modtage Spring Ud i Naturen-flag skal dagplejen eller daginstitutionen have arbejdet med de 18 grundbevægelser: Gå, løbe, springe, hoppe, hinke, kravle, krybe, trille, snurre, balancere, vippe, gynge, svinge, klatre, trække, skubbe, kaste og gribe. Derudover skal medarbejdere fra dagplejen eller daginstitutionen have deltaget i et kursus om leg og bevægelse i naturen.

Et sideskud til Grønne Spirer
Spring Ud i Naturen-certifikatet er en del af Friluftsrådets Grønne Spirer-ordning, som tilbyder inspiration og værktøjer til dagtilbud, der gerne vil bruge naturen mere sammenmed børnene. Grønne Spirer har gennem ti år tildelt Det Grønne Spirer-flag til børneinstitutioner og dagplejere med en grøn hverdagsprofil.

De seneste tre år Friluftsrådet haft særligt fokus på en sund kropslig udvikling med naturen som løftestang med projektet Spring Ud i Naturen.

Læs mere om Spring Ud i Naturen på Friluftsrådets hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde 75 lege i naturen, der styrker børns motorik.

Her hejses "Spring Ud i Naturen"-flaget i uge 19

 • Slagelse Kommune: Fremtidens Natur Børn og Slagelse naturbørn
 • Nyborg Kommune: Nyborgs naturdagpleje
 • Svendborg Kommune: Svenborgs naturdagplejere
 • Middelfart Kommune: Dagplejen Den lille oase og dagplejen Uh-uglen
 • Viborg Kommune: Tumledagplejen
 • Herning Kommune: Naturens A-team og Naturdagplejerne i Sunds
 • Sønderborg Kommune: Sønderskov naturdagplejer og Milles Naturdagpleje
 • Haderslev Kommune: Dagplejen-Naturbørn v/ Majbritt & Casper Holzmann
 • Ringkøbing-Skjern Kommune Daginstitutionen Spirevium
 • Aalborg Kommune: Daginstitutionen Kometen

Der er planlagt flaghejsnings-arrangementer fra den 8. maj-11. maj.

Læs mere om Spring Ud i Naturen

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website