FriluftsRådet

Grønne Spirer

Vores børn skal vokse op i naturen

25. august 2016

Det er vigtigt, at børn har kontakt med naturen fra de er helt små. Det mener folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier, som vil have obligatorisk natur i alle børnehaver og vuggestuer.

carolina

"Natur ligger i vores DNA som mennesker. Nogle mener, at ”det kan være sundt til en afveksling”, at komme ud i naturen. Vi mener, det er helt grundlæggende, at vi mennesker opholder os i naturen. Vores mål er, at vores børn skal vokse op i naturen. Derfor vil vi gerne, hvis det bliver obligatorisk for vuggestuer og børnehaver at komme ud i naturen".

Sådan siger Carolina Magdalene Maier, der er Alternativets ordfører for børneliv og skoler.

I foråret åbnede hun Friluftsrådets konference på Christiansborg om børns behov for bevægelse i naturen. Og hun er begejstret for Friluftsrådets ”Spring Ud i Naturen”-projekt som konferencen tog udgangspunkt i. 

"Jeg synes det er en fantastisk kampagne. Jeg er meget positivt overrasket over, at det findes i Danmark, for der er brug for at få børn og unge ud i naturen. Det er her er en nem og god måde at gøre det på", siger Carolina Magdalene Maier.

I ”Spring Ud i Naturen” er der forskellige aktiviteter, hvor børnene kommer helt tæt på naturen. I en af legene skal børnene kramme et træ mens de har bind for øjnene. Bagefter skal børnene så gætte hvilket træ det er.


Politikeren har selv oplevet på egen familie, hvor meget det betyder at børn er ude i naturen i løbet af dagen. Et af hendes egne børn skiftede fra en almindelig børnehave til en skovbørnehave.

"Der var en markant forskel. Der kom langt mere ro på, og vi havde færre konflikter. Når børn er i en skovbørnehave, så er de mere trætte og mere rolige, når de kommer hjem" fotæller hun.

Hun er klar over, at det kan være svært at leve i naturen, mens man bor i byen. Hun mener dog, at ”Spring Ud i Naturen”-kampagnen er med til at afhjælpe udfordringen, fordi de fleste aktiviteter kan foregå nærmest lige uden for ens gadedør.

Leg bliver vigtigt i jobjagten
I Alternativet vil de også gerne have naturen ind i folkeskolen. Det skal ske ved at indføre obligatoriske naturskoler, så en del af undervisningen foregår i naturen. Udover at det er godt for børnene, så er det også godt for miljøet, mener Carolina Magdalena 

"Hvis børnene får et tilhørsforhold til naturen, så bliver de automatisk bedre til at passe på den. På den måde, kan det være medvirkende til at løse klimakrisen", mener hun.

Leg i naturen er vigtigt
Udover naturen, så er lege-aspektet også meget afgørende i børns udvikling, mener Carolina Magdalene Maier.

"Vi er på vej hen i en kultur, hvor vi alt for tidligt sætter børn ind i en læringskontekst. Vi må indse, at børns måde at lære på er gennem leg".

Hun mener, at skolerne skal være opmærksomme på det.

"Jeg kunne godt tænke mig, at skolerne var mere fleksible i forhold til at leg er en større del af læringen. Der sker et radikalt skifte fra børnehave til skole. Vi må indse, at børn ikke stopper med at lege, når de bliver 6 år. Leg er en del af børns udvikling, så der skal mere leg ind i skolerne. Det vil også kunne hjælpe børnene på længere sigt", mener Carolina Magdalene Maier.

"Arbejdsmarkedet ændrer sig, og om 20 år er det vigtigt at folk selv skaber deres job. Det kræver, at der er plads til kreativitet, og at man er drevet af sin lyst og nysgerrighed. Det skal børnene gerne lære mens de går i skole. Leg, kreativitet og begejstring er afgørende forudsætninger for læring".

 

 

Af Troels Hedegaard Kaltoft

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website