FriluftsRådet

Grønne Spirer

Vejledning til etablering af Kløverstier

Her finder du manualer, skabelon til folder, bestillingslister til pæle, logoer mv.

Bemærk at projektet med særligt Kløverstitilskud er udløbet, så ind til der evt. findes ny finansiering, er der ingen økonomisk støtte til etablering af nye Kløverstier gennem Kløverstikonceptet. 

 

Sådan kommer vi i gang

 

Inspiration til opstartsmøder, workshops, borgermøder

 

Skiltning

 

Logoer

 

Formidling via Endomondo

 

Kløverstifolderen 

Indvielse

 

Skabeloner

  

Anden inspiration

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website