FriluftsRådet

Grønne Spirer

Børns stressniveau


 UDFORDRINGEN: BØRNS STRESSNIVEAUGennem de seneste år har sygehusene i Ålborg, Hillerød, Næstved og Roskilde oplevet stigninger på mellem 10 og 30 % i antallet af børn, der er så syge af stress, at de må indlægges.

En af verdens førende forskere i børn, smerte og stress, børnelæge Gösta Alfvén fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, fastslår, at hver tiende barn i Norden har stress-symptomer.

I Danmark viser Skolebørnsundersøgelsen fra år 2006, at op mod hvert fjerde elev oplever stress ugentligt eller oftere, og kigger man på andelen, der oplever stress månedligt, er det halvdelen af alle eleverne.

I dag ved vi, at sygdomme som astma, allergi og andre kroniske sygdomme forværres af stress, at langvarig stress medfører nedsat immunforsvar, og at stress giver forhøjet blodsukker.

 Pige kaster blade

Foto: Susanne Bach Olesen

EN LØSNING: DEN FREDFYLDTE NATURUndersøgelser viser, at børn der dagligt kommer ud i naturen har et markant lavere sygefravær end børn der kun leger på traditionelle legepladser (2,8 % mod 8 %). Dette kan muligvis forklares ved at der i den naturprægede legeplads er flere steder hvor man kan gemme sig, finde fred og ro fra det sociale liv/leg, og dermed stresse af.

I naturen er der desuden højt til loftet, hvilket også har indflydelse på et lavere støjniveau, og dermed også en lavere stressfaktor.

Det er også bevist, at der er sammenhæng mellem stress og afstand til nærmeste grønne område. Jo tættere på et grønt område folk bor, mindre stressede er de.

Tilsvarende er der sammenhæng mellem stress og antallet af besøg og tidsforbruget i naturen. Jo oftere folk besøger grønne områder, og jo mere tid de bruger der - jo mindre stressede er de.

Naturens mangfoldighed og ro, kan desuden medføre at børn får et øget kropskendskab samt kendskab til egen formåen. Dette medfører øget trivsel, glæde, og velvære, fordi det er med til at højne den enkeltes følelse at selvværd. At give børn friluftsoplevelser er således et godt afsæt for børnenes udvikling.

Vidste du at...

Langvarig stress påvirker hjernen, så muligheden for at lære nyt forringes!

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website