FriluftsRådet

Grønne Spirer

Børns stimuli

UDFORDRINGEN: UNDERSTIMULERING


Børn kommer sjældent udenfor og mærker naturen på egen krop og samtidig bevæger børn sig ikke i tilstrækkelig høj grad.

Vi kan ikke sanse uden at bevæge os. Børnenes sanser bliver derfor understimuleret, kreativiteten i højre hjernehalvdel bliver kun sjældent vakt og indlæringen får sværere vilkår.

Når vi befinder os inden døre eller går i en by, er alt, vi ser, i lineære strukturer, og det stimulerer kun venstre hjernehalvdel. Det er her, vores analytiske evner sidder.

Ensidig stimulering af den analytiske sans gør os for fokuserede på detaljer, ikke helheder. Det gør os manipulérbare og giver os større behov for at være i kontrol.

 

Majsmark

Foto: Hanstholm Naturbørnehave 

EN LØSNING: NATUREN SOM LÆRINGSRAMME


I naturen vækkes kroppen til større sanselighed. Naturen er foranderlig og  overrasker konstant. Dette pirrer børns nysgerrighed og gør dem kreative, selvstændige og de bliver bedre til at koncentrere sig.

Dermed bliver kreativiteten i højre hjernehalvdel stimuleret.

Børn lærer bedst gennem både oplevelser,handlingog forståelse. Størstedelen af læringsformerne møder børn kun ved at bruge kroppen og sanse.

Uderummet giver konkret læring gennem oplevelseog handling. Indendørs kan man efterfølgende snakke, læse og tegne med børnene om det, de har oplevet udenfor.

Børnene får således viden på det abstrakt plan. Her tilføres den sidste læringsform -forståelsen. Det er helhedslæring.

Mads dreng bare tæerFoto: Mads Ellegård Larsen

 

 

 

 

Vidste du at...

Færre end hvert fjerde danske barn kommer dagligt ud og lege i naturen, og kun lidt over hvert tredje er i naturen flere gange om ugen - og det er vel at mærke i sommerhalvåret.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website