FriluftsRådet

Grønne Spirer

Børns motorik

UDFORDRINGEN: BØRNS MOTORIK


Det er enormt vigtigt for 0-6 årige børn, at de bevæger sig og bliver
stimuleret motorisk, da dette fremmer deres sundhed, indlæringsevne og sociale - og personlige kompetencer.

Status for børns motoriske udviklling i dagens Danmark er imidlertid bekymrende. Hvert tredje barn har motoriske problemer ved skolestart, viser en stor undersøgelse fra 2012 baseret på Sundhedsplejerskernes journaldata for ca. 8.000 børn.

Undersøgelsen dokumenterer, at mere end 30 % har motoriske problemer, når de begynder i skole. Dette svarer til hvert tredje barn!

Det er bevist, at børn, der som spæde havde dårlig motorik, har en øget risiko for at få vanskeligheder i skolen.

Der bør derfor være fokus på de børn, som har motoriske vanskeligheder i førskolealderen, da de tilsyneladende har øget risiko for at få andre problemer senere.

børn i stubmark

Foto: Lisbeth Kruse 


 EN LØSNING: NATUREN SOM MOTORISK UDVIKLINGSRAMME


Undersøgelser viser, at børn der leger og opholder sig jævnligt i uderummet har bedre motorik og er mindre syge.

Naturen i sig selv fungerer som en motorikbane og tumleplads. Jo flere nuancer og krav vores hjerne bliver præsenteret for, jo større motorisk udfordring og aktivitet skabes der.

Børn og unge har behov for at lege og bevæge sig i miljøer, som ikke er planlagte og tilrettelagte. Naturen er et oplagt rum for dette, med dets naturlige forhindringer og overraskelser.

I den sammenhæng er det vigtigt at tænke naturen ind som mere og andet end udendørs leg på en legeplads. Der er blevet lavet undersøgelser, hvor børn, der dagligt legede på en traditionel institutionslegeplads, blev sammenholdt med børn, der dagligt legede på en naturlegeplads med kuperet terræn, vildnis, træer og krat.

Undersøgelsen, som omfattede 3-7 årige børn, viste at børnene der legede på naturlegepladsen havde signifikant bedre motorik, specielt mht. smidighed, balance og almen styrke i hænder og krop.

Vidste du at...

Bevægelse i naturen stimulerer sanser, muskler,
knogler og led og styrker dermed den fysiske og motoriske udvikling!

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website