FriluftsRådet

Grønne Spirer

Børn fysiske aktivitetsniveau

UDFORDRINGEN: BØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU


Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at ca. 20 % af alle danske børn mellem 4-18 år er overvægtige - det svarer til hvert 5. barn!

Samtidig ses det, at børn langt fra får pulsen op i mindst 1½ time om dagen, som de ellers bør.

Man kan kun i ringe omfang, senere i livet, kompensere for manglende vægtbærende fysisk aktivitet i barndommen.

Da fysisk aktivitet betyder en masse for børns udvikling og trivsel, skal en god børneinstitution eller dagpleje tilbyde en masse fysisk aktivitet.

MADS dreng hopper fra sten

Foto: Mads Ellegård Larsen
  

EN LØSNING: NATUR SOM RAMME FOR FYSISK AKTIVITET


Børn bevæger sig mere og har et højere fysisk aktivitetsniveau i naturen end indendørs. Dette skyldes, at naturen tilbyder mulighed for alsidig bevægelse (kravle, løbe, bevæge sig i kuperet terræn, klatre, trille, leg) og samtidig pirrer naturen børnenes fantasi og lyst til bevægelse.

Dette kaldes også, at naturen har en høj "affordance", hvilket hentyder til måden at børn opfatter ting i naturen på. Fx inviterer træet barnet til at klatre, blomsterne vil duftes til og mudderet inviterer til at hoppe i. Traditionelle indendørsmiljøer inspirerer ikke i lige så høj grad til fysisk aktivitet.

Undersøgelser fra folkeskoleforløb, hvor den almindelige skoleundervisning blev blevet flyttet ud i uderummet én gang om ugen, viser at elever i udeskoler har dobbelt så højt fysisk aktivitet niveau i løbet af en skoledag i skoven (både sommer og vinter).

Aktivitetsniveauet i løbet af en udeskoledag svarede til niveauet på en skoledag med to idrætstimer.

Vidste du at...

Børn der bliver motorisk og fysisk udfordret som små vil være mere fysisk aktive gennem resten af livet!

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website