FriluftsRådet

Grønne Spirer

Materiale, inspiration og viden

På denne side har vi samlet interessante artikler, hjemmesider samt publikationer vedrørende børn, krop, bevægelse og natur.

En del forskningsprojekter sætter fokus på hvad natur og udeliv i børneinstitutioner betyder for børns udvikling.

Vi har samlet nogle af de vigtigste highlights i vores Spring Ud I Naturen baggrundshæfte.

Klik på billederne herunder for at downloade filerne.

 

Temanummer fra Natur og Miljø: Børn skal ud i naturen

B Og u

Omhandler naturens positive effekt på børn, samt konsekvenserne af, at børn opholder sig for lidt i naturen.

Temanummer fra Naturvejlederen: Naturvejledning for småbørn

Naturvejleder

Omhandler perspektiver på motorik og betydningen for børns læring i relation til naturpraksis med småbørn. Indeholder desuden et tips og tricks afsnit omkring virkemidler, der er vigtige at huske på, når man naturformidler til små børn

Temanummer fra DN - Slip børnen fri i naturen

DN TEMA

Omhandler børns brug af naturen. Danmarks naturfredningsforening har sammen med  gallup spurgt børn, forældre og bedsteforældre om deres forhold til naturen, og undersøgelsen viser entydigt, at børns dagligdag har ændret sig dramatisk i løbet af de seneste tre generationer. 

Temanummer fra Børn og Unge - om krop og bevægelse

 B &u

Mads Brodersen skriver om betydningen af at børn skal hoppe, trille og være fysisk aktive. Derudover præsenteres en artikel omhandlende den afgørende vigtighed af pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet

Artikel: Betydninger af bevægelsesmiljøer

Andkjaer

Lektor Søren Andkjær skriver om teorien bag bevægelsesmiljøer og betydningen af at rum og miljø kobles til idræt og bevægelse

Hæfte: Slip legen fri

Slip Legen Fri

Beskriver hvordan pædagoger og andre voksne kan medvirke til at give børn en sund, udviklende og legende barndom. Mads Brodersen, Anne Brodersen og Max Rasmussen får i dette hæfte virkelig sæt krop på teorien.

Sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog

Schytte

I hæftet udgivet af Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen finder du viden om og ideer til, hvordan natur og grønne områder kan bruges til at fremme borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet både i forbindelse med forebyggelse, helbredelse og rehabilitering.   

Boganbefaling - Pædagogisk idræt i vuggestue og børnehave

 7202

Børn udvikler sig og lærer gennem idræt, leg og bevægelse. Denne bog giver det pagogiske personale den nødvendige baggrundsviden og en hjælpende hånd til at planlægge bevægelsesaktiviteter med et kropsligt og relationelt fokus. Læs mere og køb bogen her.

 

Spring Ud I Naturen inspirationshåndbog

Klik på billedet for at downloade.

forside bog

 

På en spændende og letlæselig måde redegøres er i bogen for bevægelsesmiljøer, naturen som kropslig udviklingsramme, sanseudvikling i naturen, læring med kroppen i naturen samt natur- og idrætspædagogik.

 

Derudover belyses erfaringer og muligheder ved at anvende det aktive naturmøde som en integreret del af arbejdet med hovedtemaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Bogen henvender sig primært til dagtilbud, men kan også sagtens anvendes af folkeskolelærere, forældre, naturvejledere, spejdere og andre, der arbejder med naturen som udviklingsramme for børn.

Et udviklingslandskab i børnehøjde (1)

Forskning

Grønne Spirer har tidligere lavet en oversigt over forskningsresultater omhandlende børn og natur. Dette kan ses ved at følge linket her.

Et projekt støttet af Nordea-fonden

Nordea -Fonden _Logo _Gra ¦è _Sort _RGB

 

Spring Ud I Naturen er støttet af Nordea Fonden. Nordea Fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt og velgørende formål. Nordea Fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Du kan læse mere om Nordea Fonden her.

Pressemeddelelse

Læs pressemeddelelse om Spring Ud I Naturen her.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website