FriluftsRådet

Grønne Spirer

Spring Ud på Christiansborg

Det treårige projekt blev afsluttet med en stor konference og kåring af Hop-konkurrencens vindere på Christiansborg.

Afslutning på det 3-årige projekt – spring ud i naturen. Friluftsrådet har netop afsluttet de sidste to store indsatser af det Nordea-fonds-støttede projekt Spring ud i naturen. Den 19/5 afholdtes afslutningskonferencen for det 3-årige projekt, hvis mål er, i højere grad at få de danske dagtilbud til at anvende naturen som løftestang for bevægelses- og sundhedsfremmende aktiviteter.

Afslutningskonference på Christiansborg Konferencen blev afholdt på Christiansborg, i den fulde fællessal, hvor 150 begejstrede primært beslutningstagere på dagtilbudsområdet deltog. Formålet med konferencen var at præsentere den nyeste forskning, ruske op i vores plejer-praksis og videreformidle vigtigheden af både bevægelses- og naturglæde som genveje til at forhindre mange af de motoriske og kropslige udfordringer børnene kommer til at møde i deres senere liv.

Konferencens vært på Christiansborg var Carolina Magdalene Maier, Folketingsmedlem for Alternativet og ordfører for blandt andet sundhed og livskvalitet herunder børneliv. Hovedtalerne var forsker Ellen Sandseter fra UC Trondheim og Lektor Hans Henrik Knoop. Begge kredsede om leg, fri leg, og hjernens læringspotentiale relateret til bevægelse, vores evolution og sat i perspektiv til vores nuværende (til tider for snærende) praksis.

Praksisnært blev de da deltagerne i Det kongelige Biblioteks have blev introduceret for nogle af de lette og fængende lege fra Spring ud i naturen.

Nordea-fondens Direktør Henrik Lehmann Andersen satte rammen for dagen med en levende fortælling om vigtigheden af naturoplevelser i de tidlige år og Friluftsrådets bestyrelsesformand Lars Mortensen opsummerede på dagens input og perspektiverede til vigtigheden af netop natur- og bevægelsesglæde som en af hjørnestenene for de kommende generationers udeliv og fastholdelse i sunde og aktive vaner.  

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website