FriluftsRådet

Grønne Spirer

Og vinderne er...

I løbet af april og maj 2016 modtog Friluftsrådet 75 besvarelser med ideer og eksempler på natur- og bevægelsesfremmende initiativer i dagplejer, institutioner og kommuner. I alle besvarelser er der fokus på forankring og bevægelsesglæde hos de 0-6 årige og de mange ideer er samlet i et inspirationshæfte. Herunder kan du læse om vinderne, præmierne og præmieoverrækkelserne. Inspirationshæftet kan bestilles og printes her på siden.

INSTITUTIONER 

Vinderen blev: Stentevang Børnehave og Vuggestue ved Karin og Camilla.

Institutionen har vundet 10.000 kr

Dommeren skrev: De mange aktiviteter i Fantasirejsen er nemme at lave uanset hvilke omgivelser man har. Med opfindsomhed og fantasi uanset om man har en skov eller en baggård til rådighed. Derudover er det aktiviteter der skaber billeder og giver mig selv lyst til at sætte det i gang sammen med børn.

Præmieoverrækkelsen finder sted den 20. juni kl. 12.30 på Banevænget 28, 5750 Ringe.

På andenpladsen er: Himmelblå – naturbasen

Institutionen har vundet 5.000 kr

Dommeren skrev: Himmelblå og naturbasen vinder hos mig, da de har tænkt en model som med lethed kan overføres til andre institutioner i kommunen. Ved at ’uddanne’ tovholdere og følge et princip om KLK (kollega lærer kollega) er der skabt et solidt fundament for videndeling, som ikke er så personafhængigt og gør at indsatsen bliver af mere varig karakter. 

Præmieoverrækkelsen finder sted den 13. juni kl. 10.00 på Naturbasen, Sdr. Vissingvej 26 b, 8740 Brædstrup

På tredjepladsen er valgt: Skovtroldene i Levring Børnehus

Institutionen har vundet 2.500 kr

En dejlig historie, der beskriver en institution, hvor der er fokus på at følge børnene i det tempo og med de interesser, de har. Der er god plads til at det enkelte barn finder natur- og bevægelsesglæde. Masser af plads til fri leg men stadig maser af pædagogisk fokus og støtte.

Præmieoverrækkelsen finder sted den 23. juni kl. 10.00. På Slussi 1, Levring, 8620 Kjellerup 

DAGPLEJERE

Vinderen blev: de private naturdagplejere fra Tjørring, Heidi Nørholm og Dorthe Jonassen.

Dagplejerne har vundet 10.000 kr

Jeg har især lagt vægt på at aktiviteterne der skaber bevægelse i naturen. Det kan tilpasses i sværhedsgrader afhængigt af børnene, og så går den voksne foran. Det synes jeg naturparkour lever op til. Derudover giver billederne mig selv lyst til at sætte det i gang sammen med børn. 

Præmieoverrækkelsen finder sted den 17. juni kl. 9.00 på Løvbakkevej 32, 7400 Herning

På andenpladsen er valgt: Lone og Tinas dagpleje i Sdr Onsild

Dagplejerne vinder 5.000 kr

Dommerne skrev: Den udendørs musikvæg som flyttes til naturlegepladsen om sommeren og er hjemme om vinteren. Musik og sang er beskrevet i flere af de indsendte og er oplagt i arbejdet med aldersgruppen også mht til sprog, glæde og kommunikation. I dette forslag inddrages børn og natur i fremstilling og på ide-niveau. Det syntes jeg er nytænkning. Børnene er med til at indsamle instrumenter i naturen og der er natursange på væggen. Børnene vil huske dagplejerne på at bruge musikvæggen, da den også er "deres".  Der er masser af krop og bevægelse og det at flytte musikvæggen med ud i naturen er en god ide. 

Præmieoverrækkelsen finder sted den 16. juni kl 14.00 på Præstemarken 13, Onsild, Aabenraa

Som nummer tre blandt dagplejerforslag er valgt: Dagplejer Ruth Jørgensen

Ruth vinder en præmie på 2.500 kr

Dommerne skrev: Det interessante her er opmærksomheden på at udnytte den "transport" som barnet selv skal foretage i løbet af dagen - hos Ruth er det eksempelvis fra legehus til sandkasse og det hele foregår i naturen, men det kan overføres til alle helt ned på fra køkkenbord til pusleplads. Det at være opmærksom på at udfordre børnene på niveau, at forny og flytte udfordringerne er med til at øge børnenes lyst til bevægelse - det er så simpelt - men giver det lille barn mange fysiske udfordringer hver eneste dag. Hvis det blev gennemført konsekvent i alle dagplejer ville det være så godt for den fysiske sundhed.

Præmieoverrækkelsen finder sted den 17. juni kl 14.30, Klubhuset Værum, Ved Kirken 3, Værum, Randers

KOMMUNER

Vinderen blev: Ishøj Kommune

Præmien er et medlemskab af grønne spirer for alle kommunens institutioner samt 20.000 kr.

I Ishøj formår de at arbejde målrettet og systematisk med både natur og bevægeglæde. De inddrager og inspirerer børn, forældre, pædagoger, dagtilbudsledere samt ældre. Derudover har de formået at få inddraget Spring ud i naturen konceptet, så det fortsætter i Ishøj til gavn for børnenes udvikling og sundhed. Hertil deres ’håndholdte’ måde at inddrage alle institutionerne i tiltaget og sørge for at tage udgangspunkt i deres egne institutioners nærmiljø når der skal tænkes i bevægelsesruter. Også de øvrige tiltag hvor forældre og bestyrelser for fokus rettet mod indsatsen, tror jeg er med til at styrke implementeringen.

Præmieoverrækkelsen finder sted den 23. juni kl. 10-11, Bøgelunden 1, 2635 Ishøj

På andenpladsen er Naturcenter Tranbjerg

Præmien er 10.000 kr

Her giver de fantastiske muligheder for at børn fra såvel skole som institution får øger kendskab til og glæde ved naturen igennem strukturerede aktiviteter og oplevelser i naturligt læringsmiljø.

Bestil eller print Inspirationshæftet: Spring Ud i Naturen

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website