FriluftsRådet

Grønne Spirer

konkurrence - dagplejere

Kropslig udvikling, bevægelse og naturglæde hos dagplejeren

I ord og evt. billeder, vil vi bede om eksempler på egentlige aktiviteter, daglige rutiner eller planlægningsmæssige fif til, hvordan børnene i de første år får de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig kropsligt og i kontakt med naturen.

  • I må sende max. 2 A4 ark. I ord og billeder beskrive jeres ide/aktivitet/daglige rutiner/særlige fif
  • Præmien lyder på hhv 10.000 kr, 5.000 kr og 2.500 kr for bedste bidrag.
  • Vi forestiller os, at det er dagplejere eller forældre til børn i dagplejen, der deltager i denne kategori.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website