FriluftsRådet

Grønne Spirer

konkurrence - daginstitutioner

Naturen som løftestang for kropslig trivsel i daginstitutionen

I ord og evt. billeder beder vi jer beskrive særlige tiltag i institutionen, som giver børnene eller en bestemt gruppe børn et
særligt motorisk/fysisk løft ved brug af naturen. Vi vil gerne se gode
eksempler og aktiviteter, såvel som alternative måder at
organisere hverdagen på, som fremmer og forankrer bevægelses-og naturglæden. 

  • I må sende max. 2 A4 ark, der i ord og billeder beskriver jeres ide/tiltag
  • Præmien lyder på hhv 10.000 kr, 5.000 kr og 2.500 kr for bedste bidrag
  • Vi forestiller os at ansatte/ ledere i daginstitutioner eller forældre til børn i institutionen deltager i denne kategori. 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website