FriluftsRådet

Grønne Spirer

Spring Ud i Naturen afsluttet med et meningsgivende brag

Spring Ud i Naturen projektet er netop afsluttet med to velbesøgte konferencer og udgivelsen af inspirations-materiale som en del af opsummeringen af projektet.

Spring Ud , Christiansborg , Slackline (1)

Spring Ud i naturen projektet er netop afsluttet med stor aktivitet og relevante diskussioner.

Afslutning på det 3-årige projekt – spring ud i naturen.
Friluftsrådet har netop afsluttet de sidste to store indsatser af det Nordea-fonds-støttede projekt Spring ud i naturen. Den 19/5 afholdtes afslutningskonferencen for det 3-årige projekt, hvis mål er, i højere grad at få de danske dagtilbud til at anvende naturen som løftestang for bevægelses- og sundhedsfremmende aktiviteter.

Afslutningskonference på Christiansborg
Konferencen blev afholdt på Christiansborg, i den fulde fællessal, hvor 150 begejstrede primært beslutningstagere på dagtilbudsområdet deltog. Formålet med konferencen var at præsentere den nyeste forskning, ruske op i vores plejer-praksis og videreformidle vigtigheden af både bevægelses- og naturglæde som genveje til at forhindre mange af de motoriske og kropslige udfordringer børnene kommer til at møde i deres senere liv.

Konferencens vært på Christiansborg var Carolina Magdalene Maier, Folketingsmedlem for Alternativet og ordfører for blandt andet sundhed og livskvalitet herunder børneliv. Hovedtalerne var forsker Ellen Sandseter fra UC Trondheim og Lektor Hans Henrik Knoop. Begge kredsede om leg, fri leg, og hjernens læringspotentiale relateret til bevægelse, vores evolution og sat i perspektiv til vores nuværende (til tider for snærende) praksis.

Praksisnært blev de da deltagerne i Det kongelige Biblioteks have blev introduceret for nogle af de lette og fængende lege fra Spring ud i naturen.

Nordea-fondens Direktør Henrik Lehmann Andersen satte rammen for dagen med en levende fortælling om vigtigheden af naturoplevelser i de tidlige år og Friluftsrådets bestyrelsesformand Lars Mortensen opsummerede på dagens input og perspektiverede til vigtigheden af netop natur- og bevægelsesglæde som en af hjørnestenene for de kommende generationers udeliv og fastholdelse i sunde og aktive vaner.  

Spring ud konkurrencen
Som optakt til konferencen havde Friluftsrådet bedt landets dagtilbud om deres bedste eksempler på natur- og bevægelsestiltag. Vi modtog virkelig mange kompetente bud fra dagplejere, pædagoger og kommunale konsulenter. De bedste besvarelser dannede grobund for idekataloget: ”Spring Ud i naturen”, som blev uddelt på konferencen, som fremsendes til de Grønne Spire-medlemmer og kan downloades her

Vindere af konkurrencen.  

  • Vinder af kommuneprisen blev Ishøj kommune.
  • Vinder af daginstituionsprisen blev Stentevang Børnehave, Faaborg-Midtfyn
  • Vinder af dagplejeprisen blev de private naturdagplejere Heidi Nørholm og Dorthe Jonassen fra Tjørring ved Herning

Der planlægges præmieoverrækkelser i sidste halvdel af juni.

Idekataloget, navne og motivation for valget af vinderne samt oplæg fra konferencen kan findes på www.gronnespirer.dk

 

 

Spring Ud I Naturen

DEN NATURLIGE RAMME FOR KROP OG BEVÆGELSE

 

Projekt Spring Ud I Naturen sætter fokus på, hvordan man med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel samtidig med at de opnår udvikling og læring om natur og miljø.Spring Ud I Naturen tilbyder gratis inspiration til pædagogisk fagpersonale, således at børn dagligt kan blive præsenteret for naturen som et sjovt og spændende bevægelseslandskab.

 

Daginstitutioner og dagplejere over hele landet vil fra medio 2014 til 2016 blive tilbudt materiale samt gratis besøg af Spring Ud I Naturens rullende inspirationscenter, hvor bussens dygtige bemanding igennem 2-3 timer inspirerer og motiverer til sjove lærerige aktiviteter for børn og voksne i naturen samt formidler viden om motorik og udvikling.

1 Hvorfor Spring Ud I Naturen?

Målsætningen er klar: en sjettedel af alle Danmarks børn skal inden for de næste tre år (start 2013) tilbydes naturaktiviteter, der fremmer barnets bevægelsesglæde og aktivitetsniveau.

 

En stærk krop, bevægelsesglæde og gode motionsvaner
dannes i barndommen. Hvert femte danske barn er overvægtig og hvert tredje har motoriske problemer ved skolestart.

 

Samtidig viser undersøgelser, at børn der opholder
sig jævnligt i naturen, bliver både sundere, har bedre motorik, er klogere, gladere og mere kreative. Dette potentiale bliver desværre ikke udnyttet, da det samtidig er et faktum, at børn i dag sjældent er aktive i naturen.

 

Der er behov for at få bremset den negative udvikling, vi ser i børns bevægelseskultur i Danmark. Vi ved, at når vi opholder os udendørs, har vi et højere aktivitetsniveau end når vi er inden døre.

 

Derfor skal Spring Ud I Naturen benytte denne ramme til at få skabt et bedre aktivitetsniveau og højere bevægelsesglæde ved børn.

2 Det rullende inspirationscenter

Et væsentligt element i Spring Ud I Naturen er Spring På Bussen. Spring På Bussen er et rullende inspirationscenter for krop og bevægelse i naturen, som fra sommer 2014 ruller rundt i landet og besøger institutioner, dagplejere, forvaltninger og skønne naturområder.

 

Bussen bliver bemandet med pædagoger, naturvejledere, motorikvejledere og andre "eksperter" i krop og bevægelse i uderummet. De vil inspirere og motivere til sjove lærerige aktiviteter for børn og voksne i naturen. De giver også tips til udearealernes indretning og formidler viden om børns udvikling.

 

Hvor bussen kommer frem bliver der således sat sjove og lærerige aktiviteter i spil. Aktiviteter, der forener kropslig udfoldelse med overraskende sanseoplevelser og naturglæde, og som tager udgangspunkt i glæden ved at bevæge sig i naturen og være i uderummet. Derudover vil der blive oplyst om vigtigheden af at børn bevæger sig, hvilket især skal formidles til forældrene.

 

I god tid inden bussen kommer på besøg i dit nærområde, vil der udsendes pressemeddelse til lokalaviser samt varsles gennem andre kanaler, således at flest mulige får mulighed for at kigge forbi.

3 Har du kontakten så har vi indholdet!

Få besøg af det rullende inspirationscenter i din kommune!


Arbejder du fx som naturvejleder, sundhedskonsulent eller pædagogisk konsulent og har du kontakt til din kommunes daginstitutioner og dagplejere, vil vi meget gerne i dialog med dig om, hvordan vi kan forme bussens besøg hos jer.

 

I fællesskab kan vi således skabe en ramme for hvor, hvem og hvornår bussen skal komme på besøg i din kommune!

 

Daginstitutioner og dagplejere!

Arbejder du i en daginstitution og vil du være med til at arrangere bussens besøg i dit nærområde, er du også meget velkommen til at tage kontakt!

Det er naturligvis gratis at få besøg af bussen! Dog forventer vi at I inviterer nabo-institutioner, dagplejere og andre interessenter samt kontakter lokalpressen og fortæller om den spændende nyhed.Bussen køreplan

Det forventes at bussens overordnede tidskøreplan ser således ud:

 

Juni - August - September - oktober - november 2014

April - Maj - Juni 2015

August - September 2015

4 Hvad kan jeg mere glæde mig til ved Spring Ud I Naturen?

De 75 bedste krop og bevægelsesaktiviteter i naturenDagtilbudspersonale over hele landet inddrages i indsamling og udvikling af konkrete erfaringer og aktiviteter til projektets baggrundsmateriale. De bedste aktiviteter skal indsamles og aktuelle erfaringer, barrierer og løsninger skal frem i lyset.

 

Derfor afholdes der i efteråret 2013 møder og inspirationsdage over hele landet med daginstitutionspersonale, der i deres hverdag implementerer bevægelsesaktiviteter i uderummet for 0-6 årige børn.

 

På baggrund af dette samt anden vidensopsamling bliver der i foråret 2014 publiceret en materialepakke bestående af:

 

- 75 aktivitetskort med hver en detaljeret beskrivelse af gode krop- og bevægelsesaktiviteter

 

-  håndbøger målrettet hhv. personale for 0-3 årige og 3-6 årige.

 

Materialet formidles via Spring På Bussen, Naturens Dag og Grønne Spirers netværk.

 

 5 Behovet for Spring Ud I Naturen

Klik dig ind på underoverskrifterne og læs, hvordan naturen kan være et oplagt redskab for at forbedre den aktuelle sundhedstilstand blandt børn.

 

BØRNS MOTORIK

 

BØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU

 

BØRNS STIMULI

 

BØRNS STRESSNIVEAU

 

6 Kontakt Spring Ud I Naturen

Er du interesseret om at høre mere om Spring Ud I Naturens projektkoordinator, er du velkommen til at kontakte Spring Ud I Naturen:

Ikr@friluftsraadet.dk

Spring Ud I Naturen
/ Friluftsraadet
Scandiagade 13
2450 København SV

Spring Ud I Naturen inspirationshåndbog

Klik på billedet for at downloade.

forside bog

 

På en spændende og letlæselig måde redegøres er i bogen for bevægelsesmiljøer, naturen som kropslig udviklingsramme, sanseudvikling i naturen, læring med kroppen i naturen samt natur- og idrætspædagogik.

 

Derudover belyses erfaringer og muligheder ved at anvende det aktive naturmøde som en integreret del af arbejdet med hovedtemaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Bogen henvender sig primært til dagtilbud, men kan også sagtens anvendes af folkeskolelærere, forældre, naturvejledere, spejdere og andre, der arbejder med naturen som udviklingsramme for børn.

Spring Ud I Naturens aktivitetskort

Klik på billedet for at downloade.

Aktivitetskort

 

Denne aktivitetssamling består af 75 praktiske, sjove og let anvendelige natur- og bevægelsesaktiviteter.

 

Aktiviteterne er skabt for og med børn, da de er blevet indsamlet, afprøvet og evalueret af 150 pædagoger og dagplejere over hele landet.

Spring Ud I Naturen - den naturlige ramme for krop og bevægelse

Vi har samlet nogle af de vigtigste argumenter for vigtigheden af at børn kommer ud og er fysisk aktive i naturen, i vores Spring Ud I Naturen baggrundshæfte.

Kontakt Spring Ud I Naturen

Er du interesseret om at høre mere om Spring Ud I Naturen, er du velkommen til at kontakte Spring ud på 

 

E-mail: cku@friluftsraadet.dk

Spring Ud I Naturen

/ Friluftsraadet
Scandiagade 13
2450 København SV

Et projekt støttet af Nordea-fonden

Nordea -Fonden _Logo _Gra ¦è _Sort _RGB

 

Spring Ud I Naturen er støttet af Nordea Fonden. Nordea Fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt og velgørende formål. Nordea Fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Du kan læse mere om Nordea Fonden her.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website