FriluftsRådet

Grønne Spirer

Spring Ud i Naturen

Grønne Spirers Spring Ud i Naturen har fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Projektet tilbyder kurser og materiale, fx de 75 aktivitetskort. Grønne Spirer tildeler Spring Ud Flaget til naturaktive institutioner og dagplejere.

Spring Ud flag

 

Spring Ud med det Grønne Flag: Medlemmer af Grønne Spirer kan blive Spring Ud - certificerede og modtage Spring Ud Flaget, det er der cirka 50 dagplejere og institutioner der har gjort det forløbne år.

Den nye certificering læner sig op ad det kendte Grønne Spirer Flag og certifikat med et bevægelsestvist. Naturen og udelivet er stadig i højsæde. Man skal ikke ansøge om begge dele men vælge Spring Ud som et spændende alternativ, og så er man også automatisk Grøn Spire - certificeret. Læs hvordan I får Spring Ud Flaget.

 

Spring Ud , Christiansborg , Slackline (1)

Det treårige Spring Ud i naturen projekt blev afsluttet med "risikofyldt leg", stor aktivitet og relevante diskussioner på Christiansborg sommer 2016. 

Projektets mange efaringer, tiltag og ideer videreføres i Grønne Spirer:

 

75 Spring Ud aktiviteter: Print aktivitetskortene via boksen til højre eller bestil dem her


Spring Ud i Naturens motivationshæfte: Det lille hæfte fortæller med udgangspunkt i den nyeste forskning om udfordringer og løsninger for børns kropslige udvikling anno 2016. Print det her

Spring Ud Kurser: Grønne Spirer afholder hvert år 5-10 kurser med fokus på krop og bevægelse i naturen. find dem på vores liste over kurser her


Hop-konkurrencen og Idekataloget:
 Som optakt til konferencen havde Friluftsrådet bedt landets dagtilbud om deres bedste eksempler på natur- og bevægelsestiltag. De bedste besvarelser dannede grobund for idekataloget: ”Spring Ud i naturen”, som blev uddelt på konferencen, som fremsendes til de Grønne Spire-medlemmer og kan downloades her eller bestilles her

Vindere af konkurrencen blev:

  • Vinder af kommuneprisen blev Ishøj kommune.
  • Vinder af daginstituionsprisen blev Stentevang Børnehave, Faaborg-Midtfyn
  • Vinder af dagplejeprisen blev de private naturdagplejere Heidi Nørholm og Dorthe Jonassen fra Tjørring ved Herning

Idekataloget, navne og motivation for valget af vinderne samt oplæg fra konferencen. 

Spring Ud I Naturen

DEN NATURLIGE RAMME FOR KROP OG BEVÆGELSE

Projekt Spring Ud I Naturen sætter fokus på, hvordan man med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel med naturen som medspiller

Spring Ud I Naturen tilbyder inspiration til pædagogisk fagpersonale, således at børn dagligt kan blive præsenteret for naturen som et sjovt og spændende bevægelseslandskab.

Det treårige projekt blev afsluttet sommer 2016, men erfaringer, materiale og fokus videreføres i Grønne Spirer

1 Hvorfor Spring Ud I Naturen?

Målsætningen er klar: en sjettedel af alle Danmarks børn skal inden for de næste tre år (start 2013) tilbydes naturaktiviteter, der fremmer barnets bevægelsesglæde og aktivitetsniveau.

 

En stærk krop, bevægelsesglæde og gode motionsvaner
dannes i barndommen. Hvert femte danske barn er overvægtig og hvert tredje har motoriske problemer ved skolestart.

 

Samtidig viser undersøgelser, at børn der opholder
sig jævnligt i naturen, bliver både sundere, har bedre motorik, er klogere, gladere og mere kreative. Dette potentiale bliver desværre ikke udnyttet, da det samtidig er et faktum, at børn i dag sjældent er aktive i naturen.

 

Der er behov for at få bremset den negative udvikling, vi ser i børns bevægelseskultur i Danmark. Vi ved, at når vi opholder os udendørs, har vi et højere aktivitetsniveau end når vi er inden døre.

 

Derfor skal Spring Ud I Naturen benytte denne ramme til at få skabt et bedre aktivitetsniveau og højere bevægelsesglæde ved børn.

2 Det rullende inspirationscenter

Et væsentligt element i Spring Ud I Naturen var Spring På Bussen. Spring På Bussen var et rullende inspirationscenter for krop og bevægelse i naturen, som forår og sommer 2014 og 15 rullede rundt i landet og besøg flere hundrede institutioner, dagplejere, forvaltninger og skønne naturområder.

Hvor bussen kom frem blev der sat sjove og lærerige aktiviteter i spil. Aktiviteter, der forener kropslig udfoldelse med overraskende sanseoplevelser og naturglæde, og som tager udgangspunkt i glæden ved at bevæge sig i naturen og være i uderummet.

3 Hvad kan jeg mere glæde mig til ved Spring Ud I Naturen?

De 75 bedste krop og bevægelsesaktiviteter i naturen

Dagtilbudspersonale over hele landet inddrages i indsamling og udvikling af konkrete erfaringer og aktiviteter til projektets baggrundsmateriale. De bedste aktiviteter er indsamlet, afprøvet og videregivet i de 75 aktivitetskort.

4 Behovet for Spring Ud I Naturen

Klik dig ind på underoverskrifterne og læs, hvordan naturen kan være et oplagt redskab for at forbedre den aktuelle sundhedstilstand blandt børn.

 

BØRNS MOTORIK

 

BØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU

 

BØRNS STIMULI

 

BØRNS STRESSNIVEAU

 

5 Kontakt Spring Ud I Naturen

Er du interesseret om at høre mere om Spring Ud I Naturens projektkoordinator, er du velkommen til at kontakte Spring Ud I Naturen:

Ikr@friluftsraadet.dk

Spring Ud I Naturen
/ Friluftsraadet
Scandiagade 13
2450 København SV

Spring Ud I Naturens aktivitetskort

Klik på billedet for at downloade.

Aktivitetskort

 

Denne aktivitetssamling består af 75 praktiske, sjove og let anvendelige natur- og bevægelsesaktiviteter.

 

Aktiviteterne er skabt for og med børn, da de er blevet indsamlet, afprøvet og evalueret af 150 pædagoger og dagplejere over hele landet.

eksempelsamling

Klik på billedet for at downloade.