FriluftsRådet

Grønne Spirer

Spring Ud I Naturen

Med Spring Ud i Naturen sætter Friluftsrådet fokus på motorik, bevægelse og sundhed med naturen som løftestang. Projektet, som er støttet af Nordea-fonden, har som mål at forbedre børns sundhed ved at sætte naturoplevelser og bevægelse på dagsordenen i landets dagtilbud i 2014-2016.

Spring ud bus

 

Konferencer i Middelfart og i København
Spring Ud afholder to konferencer i foråret 2016. Den første i Middelfart blev afholdt den 1. februar, se slides og materiale fra oplæggene her.
Den anden konference særligt henvendt til beslutningstagere afholdes på Christiansborg den 19. maj som afslutning på projektet. Se program.

Spring Nu - konkurrencen
Vi skal have alle de bedste tiltag fra institutioner, dagplejere og kommuner samlet og synliggjort i 2016. Dette gøres bl.a. vha Spring-Nu-konkurrencen.

Spring På Bussen - vores rullende inspirationscenter
Vores bus kørte rundt i landet i 2014 og 2015. Hvor bussen kom frem blev der sat sjove og lærerige aktiviteter i spil. Aktiviteterne forener kropslig udfoldelse med overraskende sanseoplevelser og naturglæde, og tager udgangspunkt i glæden ved at bevæge sig i naturen og være i uderummet.
Læs mere om busse og se køreplanen her

Spring Ud i Naturen kurserne
På vores inspirerende heldagskurser kan pædagoger, dagplejere og andre få inspiration til sjove, kropslige naturaktiviteter og faglig viden om sansemotorisk udvikling. også forår 2016 har nogle af Grønne Spirers kurser fokus på sansemotorik i naturen
Læs mere om Grønne Spirers kurser og se kursuskalenderen her

Spring Ud - ambassadørerne 
Spring Ud i Naturen har uddannet 40 ambassadører, som skal være med til at udbrede viden og inspiration lokalt. I løbet af 2015 og 16 vil ambassadørkorpset besøge børn og voksne, som har brug for inspiration til udeleg, og danne netværk lokalt i kommunerne med henblik på at sætte fokus på børns sunde, kroplig udvikling.

 

 

Spring Ud I Naturen

DEN NATURLIGE RAMME FOR KROP OG BEVÆGELSE

 

Projekt Spring Ud I Naturen sætter fokus på, hvordan man med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel samtidig med at de opnår udvikling og læring om natur og miljø.Spring Ud I Naturen tilbyder gratis inspiration til pædagogisk fagpersonale, således at børn dagligt kan blive præsenteret for naturen som et sjovt og spændende bevægelseslandskab.

 

Daginstitutioner og dagplejere over hele landet vil fra medio 2014 til 2016 blive tilbudt materiale samt gratis besøg af Spring Ud I Naturens rullende inspirationscenter, hvor bussens dygtige bemanding igennem 2-3 timer inspirerer og motiverer til sjove lærerige aktiviteter for børn og voksne i naturen samt formidler viden om motorik og udvikling.

1 Hvorfor Spring Ud I Naturen?

Målsætningen er klar: en sjettedel af alle Danmarks børn skal inden for de næste tre år (start 2013) tilbydes naturaktiviteter, der fremmer barnets bevægelsesglæde og aktivitetsniveau.

 

En stærk krop, bevægelsesglæde og gode motionsvaner
dannes i barndommen. Hvert femte danske barn er overvægtig og hvert tredje har motoriske problemer ved skolestart.

 

Samtidig viser undersøgelser, at børn der opholder
sig jævnligt i naturen, bliver både sundere, har bedre motorik, er klogere, gladere og mere kreative. Dette potentiale bliver desværre ikke udnyttet, da det samtidig er et faktum, at børn i dag sjældent er aktive i naturen.

 

Der er behov for at få bremset den negative udvikling, vi ser i børns bevægelseskultur i Danmark. Vi ved, at når vi opholder os udendørs, har vi et højere aktivitetsniveau end når vi er inden døre.

 

Derfor skal Spring Ud I Naturen benytte denne ramme til at få skabt et bedre aktivitetsniveau og højere bevægelsesglæde ved børn.

2 Det rullende inspirationscenter

Et væsentligt element i Spring Ud I Naturen er Spring På Bussen. Spring På Bussen er et rullende inspirationscenter for krop og bevægelse i naturen, som fra sommer 2014 ruller rundt i landet og besøger institutioner, dagplejere, forvaltninger og skønne naturområder.

 

Bussen bliver bemandet med pædagoger, naturvejledere, motorikvejledere og andre "eksperter" i krop og bevægelse i uderummet. De vil inspirere og motivere til sjove lærerige aktiviteter for børn og voksne i naturen. De giver også tips til udearealernes indretning og formidler viden om børns udvikling.

 

Hvor bussen kommer frem bliver der således sat sjove og lærerige aktiviteter i spil. Aktiviteter, der forener kropslig udfoldelse med overraskende sanseoplevelser og naturglæde, og som tager udgangspunkt i glæden ved at bevæge sig i naturen og være i uderummet. Derudover vil der blive oplyst om vigtigheden af at børn bevæger sig, hvilket især skal formidles til forældrene.

 

I god tid inden bussen kommer på besøg i dit nærområde, vil der udsendes pressemeddelse til lokalaviser samt varsles gennem andre kanaler, således at flest mulige får mulighed for at kigge forbi.

3 Har du kontakten så har vi indholdet!

Få besøg af det rullende inspirationscenter i din kommune!


Arbejder du fx som naturvejleder, sundhedskonsulent eller pædagogisk konsulent og har du kontakt til din kommunes daginstitutioner og dagplejere, vil vi meget gerne i dialog med dig om, hvordan vi kan forme bussens besøg hos jer.

 

I fællesskab kan vi således skabe en ramme for hvor, hvem og hvornår bussen skal komme på besøg i din kommune!

 

Daginstitutioner og dagplejere!

Arbejder du i en daginstitution og vil du være med til at arrangere bussens besøg i dit nærområde, er du også meget velkommen til at tage kontakt!

Det er naturligvis gratis at få besøg af bussen! Dog forventer vi at I inviterer nabo-institutioner, dagplejere og andre interessenter samt kontakter lokalpressen og fortæller om den spændende nyhed.Bussen køreplan

Det forventes at bussens overordnede tidskøreplan ser således ud:

 

Juni - August - September - oktober - november 2014

April - Maj - Juni 2015

August - September 2015

4 Hvad kan jeg mere glæde mig til ved Spring Ud I Naturen?

De 75 bedste krop og bevægelsesaktiviteter i naturenDagtilbudspersonale over hele landet inddrages i indsamling og udvikling af konkrete erfaringer og aktiviteter til projektets baggrundsmateriale. De bedste aktiviteter skal indsamles og aktuelle erfaringer, barrierer og løsninger skal frem i lyset.

 

Derfor afholdes der i efteråret 2013 møder og inspirationsdage over hele landet med daginstitutionspersonale, der i deres hverdag implementerer bevægelsesaktiviteter i uderummet for 0-6 årige børn.

 

På baggrund af dette samt anden vidensopsamling bliver der i foråret 2014 publiceret en materialepakke bestående af:

 

- 75 aktivitetskort med hver en detaljeret beskrivelse af gode krop- og bevægelsesaktiviteter

 

-  håndbøger målrettet hhv. personale for 0-3 årige og 3-6 årige.

 

Materialet formidles via Spring På Bussen, Naturens Dag og Grønne Spirers netværk.

 

 5 Behovet for Spring Ud I Naturen

Klik dig ind på underoverskrifterne og læs, hvordan naturen kan være et oplagt redskab for at forbedre den aktuelle sundhedstilstand blandt børn.

 

BØRNS MOTORIK

 

BØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU

 

BØRNS STIMULI

 

BØRNS STRESSNIVEAU

 

6 Kontakt Spring Ud I Naturen

Er du interesseret om at høre mere om Spring Ud I Naturens projektkoordinator, er du velkommen til at kontakte Spring Ud I Naturen:

Ikr@friluftsraadet.dk

Spring Ud I Naturen
/ Friluftsraadet
Scandiagade 13
2450 København SV

Spring Ud I Naturen inspirationshåndbog

Klik på billedet for at downloade.

forside bog

 

På en spændende og letlæselig måde redegøres er i bogen for bevægelsesmiljøer, naturen som kropslig udviklingsramme, sanseudvikling i naturen, læring med kroppen i naturen samt natur- og idrætspædagogik.

 

Derudover belyses erfaringer og muligheder ved at anvende det aktive naturmøde som en integreret del af arbejdet med hovedtemaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Bogen henvender sig primært til dagtilbud, men kan også sagtens anvendes af folkeskolelærere, forældre, naturvejledere, spejdere og andre, der arbejder med naturen som udviklingsramme for børn.

Spring Ud I Naturens aktivitetskort

Klik på billedet for at downloade.

Aktivitetskort

 

Denne aktivitetssamling består af 75 praktiske, sjove og let anvendelige natur- og bevægelsesaktiviteter.

 

Aktiviteterne er skabt for og med børn, da de er blevet indsamlet, afprøvet og evalueret af 150 pædagoger og dagplejere over hele landet.

Spring Ud I Naturen - den naturlige ramme for krop og bevægelse

Vi har samlet nogle af de vigtigste argumenter for vigtigheden af at børn kommer ud og er fysisk aktive i naturen, i vores Spring Ud I Naturen baggrundshæfte.

Kontakt Spring Ud I Naturen

Er du interesseret om at høre mere om Spring Ud I Naturen, er du velkommen til at kontakte Spring ud på 

 

E-mail: cku@friluftsraadet.dk

Spring Ud I Naturen

/ Friluftsraadet
Scandiagade 13
2450 København SV

Et projekt støttet af Nordea-fonden

Nordea -Fonden _Logo _Gra ¦è _Sort _RGB

 

Spring Ud I Naturen er støttet af Nordea Fonden. Nordea Fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt og velgørende formål. Nordea Fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Du kan læse mere om Nordea Fonden her.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website