FriluftsRådet

Grønne Spirer

Kriterierne

For at hejse Spirerflaget og modtager Spirerdiplomet skal I opfylde følgende kriterier:

1) Institutionen skal lave en grøn handleplan

2) To af de ansatte skal deltage i Spirerkurset

3a) Børn og voksne skal sammen gennemføre to temaforløb udfra aktivitetsarkene

eller

3b) Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter

4) I skal fortælle om jeres arbejde til os og til andre 

 

kartoffel jagt på mark 460x250
 

Handleplanen
Institutioner, der øsnker at modtage Det Grønne Flag, skal lave en handleplan og få den godkendt i sekretariatet. Måske har I i forvejen et skema, I arbejder udfra, ellers kan I downloade et handleplan-skema her. Send det udfyldte skema til gronnespirer@friluftsraadet.dk eller via post til Friluftsrådet.

Ansøgningsskema - institutioner
Når I ansøger om Det Grønne Flag, skal I udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge jeres dokumentation. Det kan være fotos, forældreopslag, dagbogsnoter eller lignenden, som dokumentere jeres naturaktiviteter. I kan printe ansøgningsskemaet og vedlægge det i jeres ansøgning eller I kan udfylde skemaet her på siden, så får vi det direkte.

 

Læs mere...

Her kan du læse mere om kriterierne for Grønt Flag institutioner

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website