FriluftsRådet

Grønne Spirer

Dagplejernes grønne flag

 

Ansøg om Flag og certifikat via medlemssiden

Sådan får I Det Grønne Flag
De dagplejere i gruppen, som ønsker det, kan ved at opfylde vores  kriterier kvalificerer sig til at modtage vores lille Grønne Flag og certifikat.

En certificeret Grøn Spire Naturdagplejer skal blandt andet: Ud på besøg i naturen hver uge samt lade børnene stifte kendskab til årstiderne skiften og madens vej fra jord til bord.

Husk, at de, der ønsker Flaget, SKAL søge samlet.

Sådan gør I

  • Tilmeld jer Grønne Spirer og få inspirationsmateriale samt de nødvendige papirer
  • Udfyld Årsplanen og og arbejd ud fra jeres plan og de fire faste kritererier i mindst tre måneder
  • Udfyld ansøgningsskemaet på medlemssiden eller send årsplan, evaluering, underskrevet certifikat samt ansøgningsskema til os medpost eller mail.
  • Modtag Flag og certifikat og planlæg en festlig flaghejsning med besøg af fx forældre, borgmester, presse og kolleger.
  • Flaget gælder i et år, så I skal gentage proceduren hvert år.


Ansøgningsprocedure
Det er nemmest at søge om Flaget inde på vores medlemsside, hvor alle medlemmer har deres egen side. Gå blot ind på "ansøgninger" og udfylder det nødvendige. Eller Udfyld årsplanen, certifikatet, evalueringen og det fælles ansøgningsskema og send det til Friluftsrådet med post eller pr mail (gronnespirer@friluftsraadet.dk)

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website