FriluftsRådet

Grønne Spirer

Kriterier for det Grønne Flag

En dagplejer, som er tilmeldt Grønne Spirer, kan ved at opfylde nogle kriterier gøre sig fortjent til at modtage Grønne Spirers Naturdagplejercertificering samt det Grønne Flag.

FLAG-Fotograf Morten Kanne-Hansen, K.H Photo og at det venligst er udlånt af Dagplejen Krudtuglen, Naturdagplejen i SommerstedVenligst udlånt af Dagplejen Krudtuglen, Naturdagplejen i Sommersted (Fotograf Morten Kanne-Hansen, K.H Photo)

 

Kriterierne og fremgangsmåden kan også downloades og printes.Sådan får I det lille Grønne Flag

Læs her kriterier for at ansøge om det Grønne Flag.

 

I kan begynde jeres arbejde når som helst på året og ansøge om Flaget når som helst. 

1 Kriterie 1 - Naturen ind i dagligdagen

Grønne Spirer Dagplejerne skal i videst muligt omfang opfylde følgende:

  
1) Naturen ind i dagligdagen

- børnene kommer ud hver dag
- dagplejen er på udflugt i naturen hver uge*
- børnene introduceres til årstidernes skiften, vejr og vind
- børnene er med til at plante, så og høste og får dermed indsigt i madens vej fra jord til bord

 

* Her tænker vi på "den lille natur", som fint kan være en grøftekant, en samling træer, vandpytter og krattet langs stien - når blot turen går udenfor haven, stien og legepladsen. 

2 Kriterie 2 - Naturen året rundt

Ved forløbets start skal der udfyldes en årsplan af dagplejeren. Årsplanen viser hvilke naturaktiviteter der skal finde sted hver måned.

Overvej sammen, hvordan I skal tilrettelægge jeres hverdag for at opfylde de faste kriterier samt jeres egen årsplan.

3 Kriterie 3 - Uddannelse

2 dagplejere i gruppen skal deltage i Grønne Spirers konference eller kursus og efterfølgende fortælle om oplevelserne til de andre i deres gruppe.

Dermed sikres en høj faglighed.

 

Bemærk, at man som en del af medlemsskabet i Grønne Spirer dagplejergruppe har 2 gratis kursus/konferencepladser årligt :-)

 

4 Kriterie 4 - Fortæl om jeres arbejde

I skal indsende jeres årsplan til os, så vi kan se jeres aktiviteter. Vi lægger måske jeres arbejde ud på hjemmesiden til inspiration for andre.

Jeres certifikat underskrives af jer og os og skal hænge synligt for forældre og andre.


Det skal være muligt for andre dagplejere at komme på besøg og høre om jeres initiativer.

I skal fortælle det centrale dagplejekontor i kommunen om jeres initiativer.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website