FriluftsRådet

Grønne Spirer

For dagplejere

Grønne Spirer inviterer alle naturinteresserede dagplejere til at være med i Grønne Spirer, få del i vores materiale og kurser, og måske hejse Det Grønne Flag. Vores lille Grønne Flag for naturdagplejere skaber positiv synlighed omkring dagplejernes indsats og udelivets mange kvaliteter.

karinas børn ser på snegle.jpg          tine i hule ok.jpg

Hvorfor naturdagplejer?
Udebørn er sunde børn. Undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

Ved at tilbyde vores materiale og kurser om udeliv for de mindste, vil vi inspirere dagplejere til at bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.


Sådan bliver du som dagplejer medlem af Grønne Spirer
En gruppe på op til 10 dagplejere kan sammen tilmelde sig Grønne Spirer. Det koster 1500 kr plus moms om året. For dette beløb får I vores inspirerende materialepakke, 2 pladser på et selvvalgt heldagskursus, mulighed for at netværke samt muligheden for at erhverve Det Lille Grønne Flag.
Hvis du er alene, er der nu mulighed for at du kan få et personligt medlemskab for 800 kr plus moms. Du har så kun en årlig kursusplads.


Sådan får I Det Grønne Flag
De dagplejere i gruppen som ønsker det, kan ved at opfylde vores  kriterier kvalificerer sig til at modtage vores lille Grønne Flag og certifikat. En certificeret Grøn Spire Naturdagplejer skal blandt andet: Ud på besøg i naturen hver uge samt lade børnene stifte kendskab til årstiderne skiften og madens vej fra jord til bord.

Husk at de der ønsker Flaget, SKAL søge samlet.

Se eksempler på naturdagplejernes aktiviteter


Sådan gør I

  • Tilmeld jer Grønne Spirer og få inspirationsmateriale samt de nødvendige papirer
  • Udfyld Årsplanen og og arbejd ud fra jeres plan og de fire faste kritereier i mindst tre måneder
  • Udfyld ansøgningsskemaet på medlemssiden eller send årsplan, evaluering, underskrevet certifikat samt ansøgningsskema til os
  • Modtag Flag og certifikat og planlæg en festlig flaghejsning med besøg af fx forældre, borgmester, presse og kolleger.
  • Flaget gælder i et år, så I skal gentage proceduren hvert år.


Ansøgningsprocedure
Det er nemmest at søge om Flaget inde på vores medlemsside, hvor alle medlemmer har deres egen side. Gå blot ind på "ansøgninger" og udfylder det nødvendige.
Eller Udfyld årsplanen, certifikatet, evalueringen og det fælles ansøgningsskema og send det til Friluftsrådet med post eller pr mail (gronnespirer@friluftsraadet.dk)

 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website