FriluftsRådet

Grønne Spirer

10 år i naturen og børnenes tjeneste

Seks børneinstitutioner kan i år hejse Friluftsrådets Grønne Flag for 10. år i træk. De og en række andre børnehaver hejste deres første flag i maj 2006. Siden dengang har 440 institutioner og dagplejegrupper hejst Friluftsrådets Grønne Spirer Flag. Grønne Spirers institutioner og dagplejere har særligt fokus på at give børnene sjove og lærerige oplevelser i og med naturen samt at skabe en grøn hverdagskultur.

Pressemeddelelse og invitation til en Grøn Flaghejsning

 

10 ÅR I NATUREN OG BØRNENES TJENESTE

På en dejlig forårsdag i maj 2006 blev det Grønne Flag for første gang hejst i 35 børnehaver rundt omkring i Danmark. De blev dermed officielle Grønne Spirer institutioner med særligt fokus på at give børnene sjove og lærerige oplevelser i og med naturen og skabe en grøn hverdagskultur. Siden den forårsdag i 2006 har 440 institutioner og dagplejegrupper hejst Det Grønne Flag, og tusindvis af børn har leget, lært, sanset og oplevet naturen gennem Friluftsrådet grønne certificeringsordning.

 

10 år med Det Grønne Flag

Det Grønne Flag er dog ikke til evigt eje, og institutionerne skal genansøge om den grønne status hvert år.

I år kan seks af de første Grønne Spirer-institutioner hejse Det Grønne Flag for 10 gang. Hvad der startede som et sjovt og lærerigt projekt, er gennem årene blevet forankret i en grøn, naturnær hverdagskultur i disse børnehaver.

”Hos os er naturen meget mere end 3-4 årlige udflugter til skoven eller stranden. Naturen er så integreret i vores hverdag, at den danner ramme for stort set alt hvad vi arbejder med: sprog, motorik, personlig udvikling og fællesskab. ” Fortæller Mona Døssing fra Børnehuset Hadbjerg, en af jubilæumsinstitutionerne.
”Grønne Spirers mærkningsordning og vores årlige Flaghejsnings-fest hjælper os med at fastholde de gode vaner og tage nye, grønne initiativer i en travl hverdag. Flaget er for os et tegn på, at vi er noget særligt, og at vi har udviklet en skarp profil, der giver rigtigt god mening for os”.

 

Hvorfor børn og natur

Men hvorfor er det da så vigtigt at give børn i dagtilbud del i naturen? I Friluftsrådet har man ikke bare ét men mange svar på rede hånd. Grønne Spirers projektkoordinator Ida Kryger fortæller: ”Den motoriske udvikling i 0-6 års alderen har betydning for sundheden resten af livet og for læring og socialt liv i skoleårene, og her spiller naturen en overordentlig vigtig rolle. Men derudover ønsker vi selvfølgeligt at børnene oplever den glæde, ro og også spænding og udfordring, som naturen byder på”.
I Grønne Spirer læner man sig op ad adskillige undersøgelser, der dokumenterer naturens gavnlige effekt på børns udvikling. Ikke bare motorikken, men også koncentrationsevne, sundhed, samarbejdsevner og opfindsomhed styrkes, når børnene kommer ud i et naturligt miljø.


INVITATION

Kom til grøn flaghejsning den 8. maj på Bakkegården i Thorsø

Grøn Spire institution Bakkegården inviterer pressen til at deltage i en jubilæumsflaghejsning den 8. maj 2015 kl. 15-18. Institutionens børn og voksne hilser alle velkomne. Pressen får mulighed for at se Flaget gå til tops ved udvalgsformand Isabell Friss Madsen, og der vil være grøn skattejagt og aktiviteter indenfor de fire elementer; vand, jord, ild og luft. På dagen vil institutionens leder Lene Guldbrandt svare på spørgsmål om, hvordan man i børnehaven arbejder med naturpædagogik, og hvorfor det Grønne Flag har en helt særlig betydning for voksne og børn i institutionen gennem ti år.

Adresse: Skolegade 26, 8881 Thorsø. Program/information: Lene Guldbrandt, tlf: 89642982, mail: legu@favrskov.dk

 

Eller find jeres egen lokale 10-års jubilar

I den kommende tid vil det også være muligt at deltage i jubilæumsflaghejsninger i fire andre institutioner forskellige steder i landet:

 

Bakkegården i Thorsø, Favrskov, 8. maj

Kærnehuset i Horne, Faaborg, 12. juni

Børnehuset Hadbjerg, Hadsten holdt flaghejsning i januar

Kridthuset i Haderslev forventer at hejse i september

Bøgely Skovbørnehave i Ringsted forventer at hejse den 28. november

Landbørnehaven Mariehønen i Skælskør, dato ikke fastsat endnu

 

Tag kontakt til institutionen eller Ida Kryger i Friluftsrådet og hører mere om tid, sted og indhold ved disse arrangementer (se kontaktinformation herunder).

Alle Grønne Spirer med grønt flag kan findes på http://medlem.groennespirer.dk/flags/map. Se hvem der har Flag nær jer.


 

Om Grønne Spirer og Det Grønne Flag

Grønne Spirer er Friluftsrådets særlige tilbud til dagplejere og institutioner. Som medlem af Grønne Spirer får institutionen materiale, inspiration, kurser og selvfølgeligt muligheden for at kvalificere sig til Det Grønne Flag. For at få Det Grønne Flag skal institutionen/dagplejen tilbyde børnene oplevelser og viden om naturen året rundt. De voksne skal deltage i kurser, og de skal lave en handleplan for, hvilke naturaktiviteter de vil lave med børnene. Ansøgningen godkendes i Friluftsrådet, og der genansøges hvert år. For tiden er der 950 institutioner/dagplejegrupper i Grønne Spirer. Heraf har knap halvdelen ansøgt om og fået Det Grønne Flag en eller flere gange.

 


 

 

Få meget mere at vide om Grønne Spirer hos:

Ida Kryger, Konsulent for Grønne Spirer

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

tlf dir: 24657099, tlf: 33790079

email: ikr@friluftsraadet.dk

 

Se i øvrigt: www.gronnespirer.dk
 

FIND JERES LOKALE GRØNNE SPIRER – 10 ÅRS JUBILAR

Her hejses Det Grønne Flag for 10. gang i år – pressen er velkommen til at tage på besøg eller tage kontakt.

Bakkegården i Thorsø, Favrskov hejser deres 10 flag den 8. maj. Kontakt: Lene Guldbrandt; legu@favrskov.dk

Kærnehuset i Horne, Faaborg hejser deres 10. Flag den 12. juni. Kontakt: Dorte Barber; dorte@faaborgmidtfyn.dk

Børnehuset Hadbjerg, Hadsten har afholdt deres 10 flaghejsning i januar. Kontakt Lisbeth Bønlykke; lbl@favrskov.dk

Kridthuset i Haderslev forventer at hejse deres 10. flag i september – kontakt: Marianne; kridthuset@haderslev.dk

Bøgely Skovbørnehave i Ringsted forventer at hejse deres 10 Flag med hjælp fra Borgmester Henrik Hvidsten den 28. november. Kontakt Leder Anette Greve Sommer; asr@ringsted.dk

Landbørnehaven Mariehønen i Skælskør hejser også deres 10. Flag i år. Kontakt Kirsten Berthelsen; l.mariehonen@gmail.com

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website