FriluftsRådet

Grønne Spirer

De 0-3 årige og læring i naturen - bacheloropgave


Denne bacheloropgave af Katrine Jensen og Nicolai Skaarup ser på de 0-3 årige og læringsprocesser i naturen i teori og praksis. Opgaven tager udgangspunkt i en række teorier samt besøg på naturinstitutionen "Onkel og Tante" i Vejle.

frø og små hænder.jpg Læs inspirationshæftet, som Katrine og Nicolai skrev i forbindelse med opgaven

Læs hele rapporten her


Bachelorrapport 2010
Emne: Læring i naturen
Forfattere: Katrine Jensen og Nicolai Skaarup
Vejleder: Ophelia Achton
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe


Konklusion

Gennem arbejdet med denne opgave har vi fundet ud af, at de læreprocesser som bliver styrket i naturen, er sanseintegration, styrkelse af motorisk udvikling og forståelse for væren i verden. Sanserne bliver styrket på grund af den mangfoldighed som naturen rummer, hvor sanserne bliver påvirket af uforudsigelige faktorer, som gør at sanserne hele tiden skal være modtagelige overfor nye indtryk som skal integreres. Dette kunne være
følelsen af det våde græs, lyden af fuglesang eller duften af blomsterne. Dét at barnet får disse sanseindtryk som det skal lære at integrere, gør at barnet bliver mere kompetent til at indgå i nye læreprocesser. Motorikken bliver udfordret på grund af det uforudsigelige og varierede terræn som findes i naturen. I og med at motorikken er betegnelsen for menneskets bevægelser mener vi, at det er godt at naturen er uforudsigelig og varieret, da det giver kroppen mulighed for at bevæge sig på en varieret måde, og dermed går ind og
styrker udviklingen af motorikken. I og med at naturen er så bred at den rummer
f.eks. dyr, planter, årstiderne, er den med til at give barnet en forståelse af
verden, f.eks. hvor maden kommer fra.

Vi mener, at pædagogen har mulighed for at påvirke børns læreprocesser. Dette kan pædagogen gøre ved, at have fokus på barnets udvikling og gennem sin nysgerrighed skabe en opmærksomhed hos barnet, som kan styrke barnets læreprocesser. Det er vigtigt
at pædagogen har fokus på sin egen rolle under en aktivitet, da dette har stor
indflydelse på barnets læreprocesser. Med dette mener vi, at pædagogen i sine
overvejelser skal inddrage, hvad det er der skal være det styrende i aktiviteten.
Altså om pædagogen vil lade sig følge af barnets spontanitet, eller om det er
pædagogens formål med aktiviteten der skal være det styrende.

I det pædagogiske arbejde er det vigtigt at pædagogen begrunder og reflekterer over sin egen praksis og forholder sig kritisk til sin praksis. Herigennem opnår pædagogen en større forståelse omkring sin egen praksis og kan derved støtte op om barnets læreprocesser. En
måde pædagogen kan begrunde og reflektere over sin praksis er gennem didaktiske
modeller, dette kan være med til at overskueliggøre pædagogens praksis, da
pædagogen bliver tvunget til at beskrive praksis gennem ord og dermed skaber en
forståelse omkring egen praksis.


Perspektivering

Igennem processen med denne opgave har vi oplevet, at det har været svært at finde dagtilbud for 0-3 år, som har øget fokus på naturen, samt materiale der henvender sig til denne målgruppe.

Dette synes vi er en skam, da vi igennem denne opgave, har fået en større viden om, hvilke kvaliteter den har. I vores søgen på viden og dagtilbud, er vi stødt på stor begejstring, i forhold til at vi har valgt netop denne målgruppe. De fleste har samme frustration som os, pga. manglende materiale og oplysning. De har vist stor interesse i at få
indblik i det, som vi ville kunne nå frem til igennem denne proces. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website