FriluftsRådet

Grønne Spirer

Natur og børn - dem kan I samarbejde med

Samarbejde med fagfolk og steder uden for institutionens
rammer

 naturvejleder-fra-myretueg.gif

En lang række børneinstitutioner samarbejder med fagfolk og
steder uden for institutionens rammer, når de skal sætte fokus på forskellige
temaer (eksempelvis naturen, kunst, affald, genbrug, dyr ect), der alle skal
være med til at lære børnene nye færdigheder og give dem anderledes oplevelser.


JÆGER

Blandt andet har en række børnehaver haft besøg af en jæger.
Enten i form af en forælder, der har jagttegn eller en jæger, de har rekvireret
gennem Danmarks Jægerforbund. Børnene ser et dyr blive skudt. De er med til at
ordne dyret - flå det, rense det og studere det. Efterfølgende tilbereder de
dyret - gerne over bål - og spiser det. Et besøg af en jæger medfører endvidere
en god snak om dyrenes livscyklus. Er jægeren ond, når han/hun skyder dyret, er
det synd for dyret osv.

En børnehave nær Ulstrup slot, har igennem de sidste 10 år
hjulpet til ved de to årlige jagte. De møder op på slottet til middag, og
hjælper jægerne med at lægge de skudte dyr op til jagtparaden. En jæger
"brækker" et rådyr, og børnene ser og luger dyret. De blæser i jagthorn, og
klapper hundene. Det er en tradition, som børnehaven såvel som slottets ejer
sætter stor pris på.

BEDSTEFORÆLDRE

Flere institutioner gør brug af børnenes bedsteforældre,
både til almindelig hygge med børnene, som når de skal bage til jul, plante og så
i køkkenhaven til foråret, men specielt hvis en bedsteforælder har en særlig
kompetence. Eksempelvis havde et barn i en børnehave en farfar, som var geolog.
Han præsenterede børnene for et stort udvalg af meget forskelligartede sten,
som blev undersøgt og studeret. Børnene viste samt spurgte ind til deres egne
stenfund fra stranden, og de så på et danmarkskort, hvor stenene kom fra. En
anden børnehave besøgte den lokale brandstation, hvor en bedstefar var
brandmand. Bedsteforældre er generelt gode til at synge og læse med børnene,
hvorigennem der skabes en særlig stemning og oplevelse.

LEVENDE FISK

Det er som oftest en positiv oplevelse, at tage på fisketur
med børnene. Og her er der god hjælp at hente fra folk uden for institutionens
rammer. En børnehave fortæller om, hvordan en forælder kom med levende ål, som
børnene var med til at flå og stege over bål. En anden børnehave fortæller, at
en 'lystfisker-far' var med børnehaven på fisketur. Han hjalp med
fiskestængerne, fortalte hvordan børnene skulle kaste linen ud/haler ind, hjalp
med håndtering af orme/dej til krogene, håndtering af fisk osv. Det er også en
mulighed at besøge en fiskekutter ved den nærmeste havn. En børnehave fik en
fisker til at vise dagens fangst frem, og børnene fik lov til at røre ved
fiskene.

BONDEGÅRDSBESØG OG LANDBRUG

Flere børnehaver er en til to gange årligt på
bondegårdsbesøg. Som oftest er besøget kommet i stand gennem en forælder, der
selv er landmand, eller som har kontakt til en bondegård. Alternativt har
institutionerne fundet informationer om gårdbesøg på internettet (besøggaarde.dk,
arla.dk) Flere institutioner har besøgt en gård med malkekøer og kalve eller
grise, en strudsefarm, en kartoffelavler eller decideret landbrug med korn- og
majsmarker. En børnehave fortæller, at de ligefrem blev kontaktet af en lokal
bondemand, der på eget initiativ inviterede dem på gårdbesøg.  

NATURVEJLEDER OG NATURSKOLER

Naturvejledere, naturskoler eller naturcentre er gode
alternativer i forhold til natur formidling til børn. En lang række
daginstitutioner vælger at besøge et naturcenter/skole eller få besøg af en
naturvejleder, som eksempelvis kan hjælpe børnene med at sætte fuglekasser op
på legepladsen, de går tur i skoven eller i den omkringliggende natur og taler
om dyr, dyrespor, fugle, vandløb, træer etc. Og de laver mad over bål af ting,
de selv har fundet i naturen.


AFFALD OG GENBRUGSSTATIONER

En del børnehaver har fokus på affald og genbrug og deltager
derfor i Naturfredningsforeningens årlige skraldeprojekt, hvor institutioner
landet over samler affald i naturen. Men også hjemme i børnehaverne bliver der
sorteret affald og talt om, hvilket affald der kan genbruges. Det er generelt
meget brugt at besøge en genbrugsstation, fordi det er en god måde at tale med
børnene om affald. Hvordan bliver affald sorteret? Hvad kan man aflevere på en
genbrugsstation - materiale? Hvordan fungere en genbrugsstation? Enkelte
genbrugsstationer laver grønt affald til kompost. Her er det muligt at følge
hele genbrugsprocessen. Nogle børnehaver har besøgt Amagerforbrændingen i
forbindelse med deres affaldsprojekt. Andre har besøgt vandværker, eksempelvis
Valby Vandværk. Her kan man lave dæmninger, fange haletudser og arbejdet med
vand generelt. Forinden et besøg på Valby Vandværk kan man få fremsendt et
undervisningsmateriale til institutionen fra Københavns Kommunes Miljøskole.


FORÆLDRER

Det er naturligt, at mange børnehaver trækker på forældrenes
kompetencer, når ny viden skal tilegnes, et projekt skal gennemføres, eller når
børnene skal have nye oplevelser. En børnehave fortæller om, at deres
forældregruppe har hjulpet til med beplantning af frugttræer i haven. En anden
børnehave har leget soldat for en dag, fordi en far var ansat i forsvaret. En
tredje børnehave har besøgt det lokale dyrehospital, hvor de oplevede, at en kat
blev vaccineret, steriliseret og undersøgt. De så på røntgenbilleder og
skeletter - alt sammen fordi en far var dyrlæge. Og sidst men ikke mindst har
en forældregruppe i en fjerde børnehave hjulpet med at grave en sø i
forbindelse med institutionens sø-projekt. Her hjalp en ingeniør-far med at
lave en vindmølle samt en pumpe til søen.

Kunstprojekt: Man kan gennem kulturpakkerne i Gentofte
kommune, få en ekstern "underviser" (uddannet arkitekt og billedkunstner) til
at komme i børnehaven og lave et kunstprojekt med børnene, eksempelvis ud fra
emnet miljø, vind og vejr.


Kirkebesøg: Måske er det muligt at se flagermus i kirke
tårnet?

Rollespil: I skoven med drengene. En børnehave fortæller, at
de via en forælder har kontakt med to drenge, som står for det.

Bibliotek/bibliotekar: Altid et besøg værd. Her kan man
eksempelvis få vejledning og læse bøger om 'krible krabledyr', fugle, man kan
se små film etc.

Plejehjem: En børnehave fortæller, at de besøgte det lokale
plejehjem, og hørte om livet på landet i gamle dage

Konservator: En børnehave fortæller, at de havde besøg af en
konservator. Hun udstoppede en muldvarp, de havde fundet. Børnene så hende
endvidere flå skinnet af et dødt dyr.


Politihundefører: En børnehave havde besøg af tre politibetjente,
der fortalte om det at være hundefører. Hundene fandt forskellige ting og
personer. Efterfølgende besøgte børnehaven den lokale  politistation.

Skovarbejder: En børnehave var i skoven med en skovarbejder.
De fik fortalt om forskellige træsorter, og de så skovarbejderen fælde et træ. Børnene
fik "træplader" med hjem, som de efterfølgende malede på.

Pindsvinehospital: En børnehave besøgte et
pindsvinehospital. Kontakten fik de gennem pindsvinets venner.

Minkfarm: En børnehave fortæller, at de har besøgt en
minkfarm, hvor de talte om unger og pelsning.

Naboer: En børnehave fortæller, at de nogle gange besøger naboens
heste. De giver dem hø og strigler dem.

Ravnstedhus: Et naturområde en børnehave bruger til
'udeskole'. Der er bålplads, en lille sø, forskellige hytter med bænke og
borde, brændeovn wc, etc. Samtidig er det et kursussted i smykkelavning, og der
er en lille butik.

Æbleplantage: En børnehave  hentede æbler i en plantage, lånte en
saftpresser af hjem, og lavede æblesaft i stor stil.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website