FriluftsRådet

Grønne Spirer

Krible-krable projekt for 3 aldersgrupper

Plan for Mariahøjens krible-krable projektet.


Vores mål med krible-krableprojektet er at give alle børn og voksne nogle gode, sjove, lærerige oplevelser af den natur vi lever i og er en del af.
Vi skal være nysgerrige sammen, undre os, bruge fantasien og vores evne til at leve sig ind i det vi ser og oplever. Det er vigtigt at det enkelte barn oplever at det er en del af fællesskab.
Børnene skal oplever glæde ved at færdes i naturen.
Mærke verden og få tid og ro til fordybelse, at eksperimentere, udforske, undersøge, lære og forstå noget om livet, døden, dyrene og dem selv.
En naturlig respekt og omsorg for miljøet er væsentlig, ikke at børnene skal kunne navnene på de forskellige dyr, insekter og kunne kategorisere hvilken gruppe de høre ind under.
Et aktivt udeliv giver de bedste forudsætninger for at stimulere børnenes totale udvikling, både fysisk, socialt, sansemæssigt, følelsesmæssigt og erkendelsesmæssigt.
Et barns udvikling fremmes af succes.


Her ses aktivitetskalenderne for de tre grupper:

Mellemgruppens krible-krableprojekt.

  Uge 38 Begyndelse af krible-krableprojektet - Sneglejagt.
  Uge 39 Legepladsen + I kirken og se Jonas i hvalfisken.
  Uge 40 Edderkoppeuge.
  Uge 41 Kulturelle udtryksformer og værdier (sange på volden + digtning af egen sang).
  Uge 42 Efterårsferie i mellemgruppen.
  Uge 43 Klatretur på volden + kriblekrablejagt.
  Uge 44 Efterårstur på volden i regn, hagl og blæst.
  Uge 45 Kriblekrablejagt i kolonihaven.
  Uge 46 Kolonihaven.
  Uge 47 Efterårscollager.
  Uge 48 Juletur i byen + tur til havnen.
  Uge 49 Juledekorationer + gaver.
  Uge 50 Julehygge med pakkespil + julefrokost.
  Uge 2 Ture i regnvejr - fandt regnorme + sang krible-krable sang.
  Uge 3  Forberedte krible-krable udstilling.
  Uge 4 Fernisering og udstilling af krible-krable kunst. Underholdt med krible-krable sang.
 

Lillegruppens krible-krableprojekt.

Aktivitet
  Uge 38 Begyndelse af krible-krableprojektet - Sange.
  Uge 39 Studere edderkopper - I kirken og se Jonas i hvalfisken.
  Uge 40 Krible-krable sange + historielæsning.
  Uge 41 Krible-krable sange + historielæsning.
  Uge 42 Efterårsferie i lillegruppen.
  Uge 43 Skovtur, Studere snegle og regnorme + tegne regnorme.
  Uge 44 Efterårstur + krible-krable sange.
  Uge 45 Cykeltur til skydebanen, kravle og klatre + lave uro af pinde og male billeder.
  Uge 46 Indsamling af naturmaterialer og lave "bladekranse".
  Uge 47 Efterårstur i skoven og kolonihaven (blade - træer - svampe - krible-krabledyr).
  Uge 48 Julegaver + tur til havnen.
  Uge 49 Julegaver + perlekæder af bambus.
  Uge 50 Julehygge med risengrød og pakkespil.
  Uge 2 Regnorme-redningsaktion - Børnene er meget optaget af regnorme.
  Uge 3 Samlede bark med "krible-krable" i. Har malet på barken. Små dyr kom frem.
  Uge 4 Udstilling - Natur.
 
  
Udegruppens krible-krableprojekt.

Aktivitet
  Uge 38 Begyndelse af krible-krableprojektet - livet i og ved vandet.
  Uge 39 Krabbetur, i kirken og se Jonas i hvalfisken, besøge kunstudstilling og tegne
  Uge 40 Afslutning af strandprojektet - flaskepost og smykker + edderkoppebilleder.
  Uge 41 Edderkoppejagt + kastanieedderkopper +samle og tilberede spisekastanier.
  Uge 42 Efterårsferie i udegruppen.
  Uge 43 Kolonihaven og lave græskar kriblekrabledyr + mad over bål.
  Uge 44 Træværkstedet - kolonihaven - havnen (dagen efter oversvømmelsen)
  Uge 45 Skovprojekt - skovens kriblekrabledyr (hvem lever /bor hvor) + dyrefælder.
  Uge 46 Kolonihaven + klatre/muddertur på den gamle skydebane + billedkunstdag.
  Uge 47 Klatretur på volden + madkurvstur til strandvænget + kriblekrable-billeder.
  Uge 48 Forberedelse af julefest for børn, forældre og søskende i kolonihaven.
  Uge 49 Julehygge i kolonihaven med risengrød og juleboller over bål + pakkespil.
  Uge 50 Juledekorationer og luciaoptog.
  Uge 2 Larveuge
  Uge 3 Ting til krible-krable-udstilling
  Uge 4  Fernisering og udstilling af krible-krable-kunst.
 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website