FriluftsRådet

Grønne Spirer

Et affaldsprojekt

Vi syntes der er værdifuldt at børnene lærer/ får kendskab til affaldshåndtering og genbrug.
Vi vil gerne at børnene på deres eget plan bliver miljøbevidste og lærer at passe på vores natur.


Derfor vil vi:

 • Snakke affaldssortering med børnene, sortere når vi spiser i grønne og sorte skåle - som ender i sorte og grønne poser.
 • Besøge lossepladsen høre om genbrug og følge affaldets vej… 
 • Etablerer vores eget sorteringssystem til jern og metal, plastic og glas i børnehaven.
 • Anskaffe en kompostbeholder til køkkenaffald og affald fra vores dyr, så børnene kan se forrådnelsesprocessen.
 • Anskaffe regnvandsopsamlingstønde - følge vandets vej - besøge vandværk/rensningsanlæg.
 • Vi vil samle affald når vi er på ture, snakke om at man ikke bare smider affaldet på jorden og i naturen.
 • Lave nedbrydningsforsøg.

Tidsplan:
Vi starter i marts med etablering af sorteringssystemet.
Dette projekt skal være en integreret del af vores hverdag fremover, så projektet stopper ikke, det vil løbende blive taget op i hele børnegruppen.
Besøge Lossepladsen engang efter sommerferien, med hele børnehaven.

Samarbejdspartnere: Deponiet i Vejle.

 

Målet er nået når:
Børnene i højere grad end før er bevidste om at passe på miljøet, og naturen.
Børnene har kendskab til affaldssortering.
Børnene ved hvad der sker i komposten, når det vi kommer i er nedbrudt.
Kender vandets vej.
Når det er synligt for udefra kommende, "at her i Solsikken vil vi miljø.." ( forældrene, andre inst.) 


 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website