FriluftsRådet

Grønne Spirer

Materiale og inspiration

image

Grønne Spirers materiale

Grønne Spirer udgiver jævnligt nyt og spændende inspirationsmateriale, der gør det nemt og håndgribeligt at komme ud i naturen med børnene.

Materialet fremsendes gratis til Grønne Spirers medlemmer. Ekstra materialer kan printes eller bestilles her.


Få daglig inspiration fra andre

Erfaringsudveksling en vigtig del af Grønne Spirer. Det sker hver gang naturpædagoger og naturdagplejere mødes på kurser og konferencer, det sker i vores nyhedsbrev, og det sker når du lader sig inspirere på vores facebookside og på de to meget aktive facebookgrupper:

"Grønne Spirers naturdagplejere" og "Grønne Spirers børneinstitutioner".

Se hvordan dagplejere og pædagoger bruger naturen sammen med børnene

Vi modtager dagligt handleplaner og velbeskrevede naturforløb fra vores certificerede Grønne Spirer. Se eksempler fra både instituitoner og daglejere.

 

Grønne Spirers naturkanon

Grønne Spirers naturkanon er blevet til på baggrund af 200 naturpædagogers input til, hvad børnehavebarnet skal opleve, sanse og erfare i og med naturen. 


Viden om børn og natur

Her kan du finde henvisninger til forskningsprojekter, relevant litteratur samt hjemmesider om børn og natur.  Læs mere her.

Børnenes naturkanon

Mere end 200 naturpædagoger står bag Børnehavernes Naturkanon. Læs deres bud på, hvad et børnehavebarn skal opleve, sanse, lære og vide om naturen.

Planlægning

Grønne institutioner i Slagelse har i samarbejde med Lasse Edlev opstillet en planlægningsskema for naturoplevelser. Brug skemaet, når I vil forberede et naturforløb

Samspil med folk udefra

Grønne Spirer - institutionerne benytter mange forskellige kontakter udenfor institutionen, når de skal introducere børnene til forskellige oplevelser i og med naturen. Se eksempler på samarbejdspartnere

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website