FriluftsRådet

Grønne Spirer

Kursusmateriale 2013

Herunder kan du finde oplæg og materiale fra Grønne Spirers kurser i 2013

Grønne Spirer afholder i samarbejde med dygtige naturvejledere og foredragsholdere heldagskurser over hele landet både forår og efterår. Derudover tilstræber vi at afholde en eller to temadage/konferencer årligt.

Materiale fra afholdte kurser i 2013 (Hentes ved at klikke på den aktuelle tekst)

3. oktober, Amager
Spring Ud I Naturens baggrundshæfte. Belyser aktuelle udfordringer blandt børn og præsenterer, hvordan netop naturen kan være en oplagt løsning til disse.
Bjørn Christensens oplæg: "Med kroppen i naturen"
Bjørn Christensens praksisoplæg: Naturaktiviteter for de tre grundlæggende sanser.  
Ark med motoriske grundbevægelser.
Inspirationshæfte fra Naturens Dag omhandlende krop og bevægelse i naturen.
Artikel om børn og motorik fra Furesø Kommune
Kursisternes udfyldte ark vedr. natur- og læreplanstemaer del 1
Kursisternes udfyldte ark vedr. natur- og læreplanstemaer del 2

1. oktober, Frederiksberg
Kursisternes idéaktier

26. september, Aalborg
Kursisternes bud på alternative bevægelsesmiljøer
Bjørn Christensens oplæg: "Med kroppen i naturen"
Bjørn Christensens praksisoplæg inkl. noter: "Små skarpe"

25. september Trente Mølle, Faaborg
Materiale fra Mads Brodersen: Slip Legen Fri
Bjørn Christensens oplæg: "Med kroppen i naturen"
Bjørn Christensens praksisoplæg inkl. noter: "Små skarpe"


11. september Roskilde
Bjørn Christensens oplæg "Med kroppen i naturen - hvorfor?"
Bjørn Christensens praksisoplæg inkl. noter: "Små skarpe"
Kursisternes idéaktier

27. august Rømø - "Natur- og bevægelsesaktiviteter for de 0 - 6 årige"
Bjørn Christensens oplæg "Med kroppen i naturen - hvorfor?"
Bjørn Christensens praksisoplæg inkl. noter: "Små skarpe"
Kursisternes idéaktier

7. Maj Middelfart - "Ud med ungerne"
Kursisternes idé aktier
Grethe Sandholms oplæg om krop og bevægelse

6. Maj Klostermølle - "Ud med ungerne"
Grethe Sandholms oplæg om krop og bevægelse

28. Maj Middelfart - "Naturen som sansemotorisk udviklingsramme"
Materiale fra Mads Brodersen:
Slip Legen Fri
Naturvejledning for småbørn
Litteratur og links der blev anbefalet på kurset

Kurser med Tine Nord Raahauge
Materialet ligger på Slagelse Naturskole's hjemmeside: http://www.slagelse.dk/Naturskole/Kurser/Kurser.htm 
Det er her angivet hvilke kurser materialet er brugt fra.

Kurser med Gitte Eriksen
Materialet er tidligere sendt direkte ud til deltagerne.


  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website