FriluftsRådet

Grønne Spirer

Spring Ud i Naturen 2016

Spring Ud i Naturen konferencerne 2016 Christiansborg og Middelfart

dejligt foto af piger i træ copy.jpgSpring Ud i Naturen - natur og bevægelsesglæde ind i de danske dagtilbud 

Friluftsrådet og Nordea-fonden har afhold to konferencer under projektet Spring Ud i Naturen i foråret 2016. Konferencerne har fokus på de 0-6 åriges sunde sansemotoriske udvikling med udgangspunkt i natur og udeliv.

Find materiale og oplæg fra konferencerne herunder

Konferencen på Christiansborg, København blav afviklet den 19. maj for 150 pædagogiske konsulenter, pædagoger, ledere, undervisere og politiske og administrative beslutningstagere. På konferencen optrådte den norske underviser Ellen Beate Sandseter, kendt for sit forskningsprojekt om børn og vilde lege samt lektor Hans Henrik Knoop, med en stor viden om nutidsmenneskets tilhørsforhold til naturen.

Konferencen i Middelfart blev afholdt 1. februar 2016 og havde pædagoger, dagplejere og andre medarbejdere indenfor 0-6 års feltet som primær målgruppe.

 

Christiansborg 2016 - oplæg

Lektor Hans Henrik Knoop, Århus Universitet: Naturen som ramme for børns udvikling af krop, hjerne og fællesskaber

Lektor Karsten Froberg, Syddansk Universitet: Bevægelsens betydning for sund udvikling hos børn

TV-indslag: Australske medier i chok over dansk skovbørnehave

Forsker Ellen Beate Sandseter, Queen Maud UC, Trondheim: Børn i Bobleplast

Lektor og Master i læreprocesser Grethe Sandholm, VIA University College: En samlet indsats for at skabe bevægelsesfremmende læringsmiljøer i Randers dagtilbud

Konsulent Christian Kunsemüller, Friluftsrådet: Spring ud med de Grønne Spirer

Naturvejleder Mads Ellegaard, Ishøj Naturcenter: Naturen udvikler Ishøjs yngste

 

 

Middelfart 2016 - oplæg

Morten D. D. Hansen: Natur der begejstrer

Naturvejleder i Ishøj Mads Ellegaard

Carsten Froberg

Ambassadør Anette Rasmussen

 

Bog, eksemplesamling og andet maeriale fra Spring Ud i Naturen

Spring Ud i Naturen - hæfte

 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website