FriluftsRådet

Grønne Spirer

Hvor kommer vandet fra?

Vand er et spændende element fuld af leg og læring. Men vand er også livsnødvendigt og nogle steder en knap ressource. Det tænker vi sjældent over i Danmark, hvor koldt og varmt vand fosser ud af hanen, så snart vi drejer på håndtagene. Men også i Danmark må man bore stadigt dybere for at få rent grundvand. Tænk, at hver dansker bruger 135 l vand om dagen derhjemme!

I læreplanens tema om natur og naturfænomener lægges der vægt på, at: Børnene stifter kendskab til sammenhænge, og der skabes grundlag for en senere stillingtagen til miljø- og ressourceproblematikker.

å en tur rundt i institutionen inde og ude og find ud af, hvor vandet kommer fra. Børnene leger vanddetektiver og finder vandhaner, toiletter, drikkedunke, vandslanger mm. Noget vand er koldt og noget er varmt. Hvorfor mon det?

Vandet kommer ud af vandhanen. Ja, men hvor kommer vandet fra, før det når vores vandhane? Det kommer faktisk fra naturen. Fra regnen, som ender dybt nede i jorden, i søerne eller i havet. Her i Danmark henter vi grundvandet op fra jorden.

Nu skal I ud i naturen og se på vand. Det er overalt. Vi bruger jo også vand, når vi bader ved stranden, fisker i åen eller sejler på en sø.


Aktivitet: Opdagelsesrejsende i vandland

Tag rundt i nærområdet og se på vand. Besøg en å eller en sø, en dam eller bare et sted, hvor regnvandet har samlet sig. Står der vand fremme til dyr, eller er der vandslanger og vandspredere i haverne?

Tal om, hvem der bruger vandet og hvad det bruges til. Er der mon ligefrem nogen, der bor i vandet? Husk et fiskenet, så I kan kikke efter!


Aktivitet: vi samler regnvand

På en regnvejrsdag kan I lade børnene samle vand i spande. Hvor meget kan I samle tilsammen? Hæld op i en fælles beholder og tal om, hvad I kan bruge vandet til.

Det er også en god idé at anskaffe en regnvandstønde til institutionen. Saml vand fra et tag og brug det til leg og vanding. Læg mærke til, hvordan tønden fyldes, når det regner. Lav en vandkanal og et mudderhul, hvor børnene kan lege med vandet fra tønden. Hvis I har placeret tønden højt på et stativ, kan I lave udendørs bruser om sommeren. Husk at tønden skal være lukket, ellers dannes der alger i den.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website