FriluftsRådet

Grønne Spirer

Årets gang på jeres sted

Målet med denne øvelse er at give børnene en fornemmelse af årstidernes skiften og naturens rytme. Derudover er det vigtigt, at det enkelte barn får lov til at komme til orde og udtrykke hvordan netop han sanser, føler og fornemmer årets gang.

Vælg f.eks fire dage i løbet af et år, som skal være hhv. jeres "forårssansedag", "sommersansedag", "efterårssansedag" og "vintersansedag". På disse dage kan I starte med hjemmefra at tale med børnene om årstiden. I kan også vælge at synge en sang, som har med årstiden at gøre. Alternativt kan I vælge ikke at forberede jer i fællesskab, men få det enkelte barns spontane oplevelse af årstiden.

Ude på stedet skal børnene undersøge årstiden med alle sanserne. Hvordan ser der ud? Er der særlige dufte og lyde? Er der noget, man kan smage på? Hvad sker der med træerne, vandet, jorden, dyrene og luften? Lad børnene i grupper lære årstiden at kende. Nogle børn har måske lyst til at tegne årstiden, andre vil måske hellere gå på årstidsjagt for at plukke, samle og finde årstidstegn. Efterfølgende snakker I med børnene om, hvordan de hver især har oplevet naturens rytme.  

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website