FriluftsRådet

Grønne Spirer

Mærk et træ - tillidsøvelse i naturen

Denne øvelse tjener flere formål: At lade børnene ved hjælp af flere forskellige sanser erfare naturen, samt at lade børnene med en simpel tillidsleg føle nærhed og spænding sammen med en kammerat.

nina føler på træStart med en lille tegneseance hjemme i institutionen for de børn, der har lyst. Lad børnene tegne eller på anden måde billedliggøre et træ. Det interessante er, om børnene ændrer opfattelse af, hvordan et træ ser ud, når de har gennemført følgende lille leg.

I skoven, parken eller et andet sted med en samling af forskellige træer udføres føleøvelsen. Med et bind for øjnene føres et barn af et andet barn hen til et træ, og bliver bedt om at føle, lugte, lytte og på alle måder erfare træet uden øjnenes brug. Er barken ru? Er det mon et højt træ? Hvordan lyder vinden i kronen? Kan man mærke grene eller andet? Barnet føres lidt væk  og bliver nu bedt om med synets hjælp at genfinde træet.

Efter endt naturaktivitet er det tankevækkende igen at lade børnene tegne træer. Ofte vil der være flere detaljer i tegningen, eller fokus vil være flyttet til f. eks knopper i barken etc.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website