FriluftsRådet

Grønne Spirer

Hvad hedder kriblekrabledyrene

drenge med lupDet er umuligt at lære, hvad alle de forskellige småkravl hedder. Mange har ikke engang et dansk navn! Bare i gruppen af insekter er der i Danmark ca. 20.000 arter! Derimod kan I måske sammen med børnene blive i stand til at sætte ord på de overordnede grupper af dyr (I kan se dem nedenfor). Prøv at finde repræsentanter fra disse grupper. Tal om forskellene, og hvorfor man ligner hinanden i en familie?

 

 

Grupper af smådyr

De små kriblere er inddelt i nogle helt  overordnede grupper alt efter hvor nært de er beslægtede. Sommerfugle, ørentviste og biller er alle insekter, men edderkopper adskiller sig fundamentalt fra denne gruppe, og bænkebideren er faktisk tættere beslægtet med hummeren!


 Dyrene kendes i store træk på benenes antal og placering:

• Bænkebideren er faktisk et krebsdyr med 7 par ben
• Tusindbenet er cylinderformet med 2 par ben på hvert kropsled
• Skolopendre er flade med 1 par ben på hvert kropsled
• Insekter har 3 par ben og oftest vinger. fx biller og sommerfugle
• Edderkopper har 4 par ben og ingen vinger
• Mejere ligner edderkopper, men for- og bagkrop er smeltet sammen

Sjove navne, rigtige navne, fantasinavne

Der er forskellige meninger om, hvorvidt børnene skal lære noget om dyrene eller blot opleve og sanse.

Skal det f.eks være et mål, at børnene lærer insekternes rigtige navne at kende? Eller er det mere udviklende for fantasi og sprog, at I selv sammen navngiver nogle af dem? Begge dele giver gode samtaler og nærhed med de små kræ, så i sidste ende er det op til de voksne at arbejde på den måde, som man føler sig mest inspireret af og tryg ved. 

Dem vi ikke kender

Vi voksne kommer ofte til kort, når børnene fordyber sig i småkravlenes verden. For de forlanger ofte at få at vide, hvad dyret hedder. Måske kan man svare, at det er en bille, men hvilken bille? Kik sammen i en insektbog. Det er ikke sikkert, I finder den, for der er 4000 billearter i Danmark! Så kan I selv navngive dyret. Tal om, hvordan dyret lever: Er det måske en "grantræsbille" eller en "vinduesedderkop"? Eller en "hurtigløbermyrer"?

Mærkelige navne

Har I tænkt over de mærkelige navne, som mange smådyr er udstyret med? Det er ikke svært at forstå, hvorfor navne som "Græshoppe" og "Natsværmer" opstår, men hvad med "Bænkebider", "Edderkop", "Ørentvist", "Nældens Takvinge" og "Guldsmed"? Hvad mener børnene?

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website