FriluftsRådet

Grønne Spirer

H.C. Andersen og den nære natur

Ingen forfatter har som H.C. Andersen sat ord på naturens små verdener. Tænk bare på Vanddråben, Den grimme Ælling og Grantræet.

H.C. Andersens sprog i sin oprindelige form er svært for de mindste, men voksne kan få fantasien og fortællerglæden styrket. Prøv at se nærmere på mindre kendte historier som Gåseurten, Årstiderne, Det gamle egetræs sidste drøm, Boghveden, Hvad tidselen oplevede, Hyldemor, Fem fra en ærte-bælg, Sneglen og rosenhækken og mange, mange flere.


Læs et af dem op for børnene og lad dem lytte og spørge, selvom sproget er svært, eller læs dem selv og bliv inspireret til at fortælle børnene et even-tyr fra naturens verden.

 

krible krable i små hænder

"Vi ere det mærkeligste Regiment af Jordens Skabninger. I den varme Tid føde vi levende Unger; Veiret er jo da godt; vi forlove os strax og holde Bryllup. Mod den kolde Tid lægge vi Æg; de Smaa ligge luunt. Det viseste Dyr, Myren, vi have megen Agtelse for den, studerer os, vurderer os. Den æder os ikke strax, den tager vore Æg, lægger dem i sin og Familiens fæl-les Tue, underste Etage…  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website