FriluftsRådet

Grønne Spirer

Find foråret

Forår er blomstrende anemoner, grene der springer ud, myretuens liv, fuglesang og alle de grønne spiselige spirer og blade. Luften bliver varmere, lyset varer længere, og børnene skal ud og sanse og sætte ord på foråret.

Det er fascinerende hvor travlt naturen har om foråret. Sammen kan I observere, hvad der sker med naturen i forårsmånederne. Øvelsens succes afhænger af, hvor ofte i løbet af foråret, I kan besøge det samme natursted.

Årets gang i naturen huskes særligt godt ved hjælp af et fotoapparat, men sanserne skærpes også, når I taler om forandringerne, eller tager tegnegrej med ud, når I skal ud og undersøge, hvad der sker derude.

Det er naturligt at starte jeres naturobservationer tdiligt om foråret, når naturen vågner. Vælg et sted, et træ, en sø eller et andet naturfænomen. Måske flere forskellige steder eller træer. Tal om hvordan der ser ud, mærk på græsset, grene og knopper. Lyt til naturen. Træk vejret dybt og duft. Snak med børnene om forårstegnene. Og tag så nogle fotografier. Prøv at få fotos fra nøjagtig samme vinkel hver gang.

Lad børnene fortælle om dagens oplevelser og knyt deres fortællinger til fotografier, tegninger og naturfund. I løbet af nogle besøg får I samlet til en hel lille bog eller en vægavis. Nu kan I for alvor tale om, hvad foråret egentligt er. Hvad skete der på jeres sted?

Snak om, hvad børnene havde på af tøj første gang, I var derude, og hvad de har på nu. Tag fotografierne i brug. Hvordan føles forår?

 børn på trærod

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website