FriluftsRådet

Grønne Spirer

Naturen nedbryder dit affald

Lav et simpelt nedbrydningsforsøg

I kan nemt lave et simpelt nedbrydningsforsøg. Forskellige materialer graves ned et uforstyrret sted, hvor jorden ikke er for hård, tør eller sandet, gerne i et bed. Jo varmere i vejret, jo hurtigere foregår processerne. Vælg noget affald børnene kender: Æbleskrog, rugbrød, tyggegummi, ispinde, køkkenruller, mælkekartoner, plasticbægre, sodavandsflasker og ølkapsler. Tal med børnene om, hvad de tror der sker med tingene ude i jorden. Husk at markér præcist, hvor I har gravet hvad ned. Alternativt kan I lave forsøget inden døre i et terrarium med jord og regnorme tilsat. I kan undersøge resultatet efter hhv. 1 dag, 3 dage og herefter hver uge. Vær forsigtige med, hvad børnene rører ved, og at de vasker hænder efterfølgende. Tal med børnene om, hvad der sker med tingene. Hvorfor ændrer de sig? Kan I se hvem der har spist af materialet? Hvorfor er det uheldigt, når man smider glas eller tyggegummi i naturen?

 

affald nedbrydning

Så lang tid tager det naturen at fjerne dit affald


Naturens skraldemænd

Men hvordan forsvinder affaldet egentligt? Dyr, svampe og bakterier omsætter efterladenskaberne til jord og næring for planterne.

Den gruppe af smådyr, som lever af døde planterester, kalder vi nedbrydere. De er første led i den vigtige proces, hvor naturens affald bliver lavet om til nyt næringsstof for planterne. Orme, mider, tusindben m.fl. spiser og findeler materialet, som herefter overtages af svampe og bakterier, der forestår den sidste del af nedbrydningen.

 

affald skolopenderaffald regnorm

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website