FriluftsRådet

Grønne Spirer

Affaldsdetektiver

Aktivitet 2: Affaldsdetektiver

Fra de pædagogiske lærerplaner:
"At skabe grundlag for varig respekt for naturen og udvikle handlekompetence"

På et besøg i skoven, langs vandet eller i parken støder I utvivlsomt på en del affald. Det er oplagt at tale med børnene om dette problem og bruge en dag på at samle affald i naturen. Mange børn ved i forvejen, at affaldet hører til i skraldespanden og samler af sig selv andres skrald op. I kan konkurrere om, hvem der samler mest. Det er lærerigt at se, hvad folk har smidt fra sig, og det en dejlig følelse, at være med til at forbedre miljøet. I kan lave en lille udstilling af skraldet, eller på anden vis fortælle andre om affaldsproblemet i naturen. Måske lilgger der en genbrugsstation i nærheden. Tag selv hen og aflever jees skrald.

Før I tager på affaldsudflugt, er der en sjov lille øvelse, I kan lave med børnene. Udvælg et naturområde og en sti børnene kan følge. Læg på forhånd nogle materialer ud langs stien. Forskellige ting der ikke hører til. Både "natur" og "ikke-natur". Det kan være gamle potteplanter, plasticposer, æbleskrog, grene fra andre områder, en pølsemad, battterier etc. Lad børnene gå turen og finde de ting, der ikke hører hjemme i naturen. Tal med børnene om, hvad der mon sker, hvis tingene bliver liggende: Hvad sker der med ispinde, plastic, potteplanter og gulerodsskræller, når de flyder i naturen? Hvorfor er det vigtigt at tage med hjem og lægge i skraldespanden? Det ser jo grimt ud og dyrene kan måske komme til skade, hvis de træder i et glasskår eller spiser en brugt plasticpose. Derimod kan æbleskrog og potteplante nok forsvinde af sig selv, men hvor længe tager det, inden det er væk? Følgende aktivitet om nedbrydning illustrerer naturens evne til at bortskaffe visse ting.

Så lang tid tager det før affaldet forsvinder, hvis ingen samler det op!

affald nedbrydning

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website